V európskom dialógu s mládežou sa časové úseky delia na takzvané cykly. Každý cyklus trvá rok a pol a jeho cieľom je do hĺbky riešiť jeden z európskych mládežníckych cieľov. Pre tento cyklus je to priestor a participácia pre všetkých a od toho sa odvíjala aj celá konferencia. Počas European Youth Conference sme mali možnosť

Čítaj Viac →

V rámci VIII.cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebehlo výberové konanie, v ktorom sme hľadali nových mládežníckych delegátov a mládežnícke delegátky. Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ, zoznámte sa!   Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo trochu inak, ako to bývalo zvykom. Namiesto osobných pohovorov sme sa

Čítaj Viac →

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas VIII. cyklu Európskeho dialógu

Čítaj Viac →

Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, potreby mladých na vidieku a v mestách nie sú až také rozdielne. Ich podstatou je poskytnutie dostatočných príležitostí na kvalitný život. Toto a mnoho ďalších zaujímavých zistení si so sebou odniesla mládežnícka delegátka Daška Gardošíková z Európskeho dialógu s mládežou.   –   Európsky dialóg s

Čítaj Viac →

Do online konzultácií VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa v roku 2019 z hľadiska socio-demografických charakteristík zapojilo široké spektrum mládeže. Z hľadiska ekonomických ukazovateľov sa častejšie jednalo o mladých zo strednej a vyššej triedy. Dokopy sa zapojilo 7 128 respondentov vo veku od 11-41 rokov. Najpočetnejšou kategóriou boli mladí vo veku 15-18 rokov, ktorých bolo 55% a najmenej početnou boli mladí

Čítaj Viac →

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️ Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku

Čítaj Viac →

Druhý blog od Mareka Gendiara je z konzultácií, ktoré robil na SOŠ v Novákoch. Moje druhé sedenie som organizoval na SOŠ Nováky, kde sa zúčastnilo 13 mladých študentov vo veku 15-16 rokov. Všimol som si, že už prváci na stredných školách si všímajú problémy, ktoré budú riešiť v budúcnosti, ako aj teraz. V tejto skupine sa podľa

Čítaj Viac →

Ďalší blog nám poslal Marek Gendiar, ktorý robil konzultácie v Hornej Vsi. Moje prvé sedenie som realizoval na základnej škole ZŠ s MŠ Horná Ves. Môjho sedenia sa zúčastnilo 16 mladých, energických ľudí vo veku od 14 do 15 rokov. Vzhľadom na ich nízky vek, na mnoho otázok nevedeli reagovať. Zistil som, že veľa mladých

Čítaj Viac →