Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam.  Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti nedostatočná miestna infraštruktúra, nedostatok práce a  nezohľadňovanie ich potrieb ako osobitnej

Čítaj Viac →

Mladá Slováci využili príležitosť vyjadriť sa k témam stanovených Európskou komisiou. V porovnaní s inými ľuďmi z iných členských krajín EÚ výrazne prehovorili o svojich názoroch a postojoch k témam, ktoré sa ich týkajú. Správu z online konzultácii nájdete TU. Naratívna správa ku konzultáciám na stiahnutie TU.  

Čítaj Viac →

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci Štruktúrovaného dialógu, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS) prebiehali v šiestom cykle v dátume od 20.12. do 16.2.2018. Zber dát sa uskutočnil formou online dotazníka aj formou priamych konzultácií. Celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 14 tisíc mladých ľudí. Do konzultácií sa zapojilo viac žien ako mužov. Najpočetnejšiu skupinu

Čítaj Viac →

V dňoch 23 – 26. 10. 2017 sa v estónskom Tallinne uskutočnila Európska konferencia mládeže, ktorej úlohou bolo vypracovať konkrétne konzultačné otázky k hlavnej téme VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktorej motto znie „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Výsledkom trojdňových rokovaní, konzultácií a porád je súbor 16 otázok, ktoré budú predložené mládeži vo všetkých 28 krajinách EÚ. Hlavným koordinačným orgánom mládežníckych

Čítaj Viac →

Milí členovia Národnej pracovnej skupiny, radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2017 o 10:00 v priestoroch Iuventy na Karloveskej 65 v Bratislave.   Program: Rozhodnutie o nominácii delegátov na EU Youth Conference na Malte Informácia o súčasnom dianí v rámci Štruktúrovaného dialógu (na úrovni European Steering Committee, témy ďalšieho cyklu, príprav

Čítaj Viac →

Účastníci Národnej konferencie mládeže, ktorá sa uskutočnila 4. októbra 2016 v Žiline zhodnotili, aká je aktuálna situácia mladých ľudí na Slovensku. V rámci podujatia prerokovali a prijali súbor odporúčaní a návrhov určených pre všetkých relevantných tvorcov mládežníckej politiky.  

Čítaj Viac →

Rada mládeže Slovenska a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA srdečne pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou ako aj všetkých priaznivcov Štruktúrovaného dialógu na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2016 od 10.00 do 14.00 v priestoroch IUVENTA, na Karloveskej ulici 64 v Bratislave, a 16. novembra 2016 od

Čítaj Viac →