Téma IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Od 1.1.2022 začal IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou s témami Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti.

Ciele mládeže číslo 10 “Udržateľná zelená Európa” a číslo 3 „Inkluzívne spoločnosti“ sa snažia o dosiahnutie synergie v tomto smere nielen v medzinárodnom prostredí, ale aj na národnom a lokálnom leveli. Súčasťou bude snaha vytvoriť nové možnosti pre kvalitný a produktívny dialóg v týchto oblastiach.

Súčasťou tohto cyklu je aj snaha posilniť inklúziu mladých ľudí v rozhodovacích procesoch v rámci udržateľnosti a politiky životného prostredia, no zároveň odštartovať medzigeneračný dialóg, ktorého cieľom je dosiahnuť spoluprácu v rámci udržateľnosti, udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia aj sociálnych otázok. Tento cyklus priamo nadväzuje na predchádzajúci cyklus s témou Participácia.

IX.cyklus Európskeho dialógu s mládežou prebieha od 1.januára 2022 do 30.júna 2023, pričom predsedníckym triom sú Francúzsko, Česká republika a Švédsko.