Výsledky kvalitatívnych konzultácií VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg s mládežou (predtým známy ako Štruktúrovaný dialóg) je dlhoročný projekt, ktorého cieľom je zapájanie mladých do tvorby politík na európskej úrovni. V roku 2020 sme sa spolu s Národnou pracovnou skupinou pre EDM zapojili už do jeho VIII. cyklu.

V tomto dokumente približujeme priebeh prvej vlny konzultácií, tematické zameranie, priebeh ako aj výsledky diskusií s mladými, ktoré prebiehali naprieč celou krajinou.

Napriek zložitej situácii v dôsledku pandémie COVID 19 sa do konzultácií zapojili viac ako 3 stovky mladých. V diskusiách sa venovali rôznym témam, ktoré ich trápia v ich každodennom živote a zaslúžili by si väčšiu pozornosť zo strany politikov. Veríme, že si tento text nájde svojich čitateľov, a hlas mladých nakoniec bude nielen vypočutý, ale aj premietnutý do tvorby lepších politík pre všetkých.

Radi by sme touto cestou zároveň vyjadrili obrovské poďakovanie všetkým mladým, ktorí s nami spolupracovali ako facilitátori a facilitátorky diskusií, či už s rúškami počas komorných stretnutí vo svojich klubovniach alebo centrách, alebo bez rúšok v rozmanitých online rozhraniach. Bez Vás a Vášho nadšenia pre vec by Európsky dialóg s mládežou nebol možný.

Výsledky kvalitatívnych konzultácií VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou nájdete TU.