Rozhýb veci okolo seba a realizuj sa v dôležitých témach!

Aké sú ciele Európskeho dialógu s mládežou?

Nikdy nie je neskoro začať byť aktívnym! Zapoj sa do Európskeho dialógu s mládežou ešte dnes!

Staň sa delegátom / delegátkou

Staň sa facilitátorom / facilitátorkou

Angažuj sa v dôležitých témach

Buď hlasom mladých - súčasťou prieskumu

Vytvárať priestor pre dialóg s mladými ľuďmi

Názory mladých sú pre nás dôležité a vždy vypočuté. Chceme poznať ich uhol pohľadu v dôležitých témach.

Povzbudiť networking aktívnych mladých

Pomáhame prepájať aktívnych mladých ľudí v rámci komunít, naprieč Slovenskom aj v zahraničí.

Odborne zbierať a analyzovať názory mladých

V každom cykle zbierame dáta a mapujeme názory. Výsledky aplikujeme do ďalších stratégií.

Aplikovať získané dáta do tvorby politík

Získané názory a dáta sú veľmi cenné. Cieľom je aplikovať ich do samotnej tvorby politík.

erazmus-logo
ministerstvo-logo
nivam-logo