Témy a otázky IX. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Deviaty cyklus EDM sa nesie v duchu: „za udržateľnú a inkluzívnu Európu“

 

Mladí ľudia sa teda počas tohto cyklu budú venovať najmä snahe posilniť inklúziu na národnej úrovni, ale aj dosiahnuť spoluprácu v rámci udržateľnosti.
Od polovice mája prebiehajú kvalitatívne konzultácie, kde sa facilitátori s ktorými spolupracujeme do hĺbky zaoberajú týmito témami a tým pádom máme možnosť lepšie pochopiť, čo mladých ľudí na Slovensku najviac trápi v spojitosti so zmenou klímy či inklúziou.

Výsledky konzultácií budú spracované Radou mládeže Slovenska na jeseň 2022 a budú prezentované na mládežníckej konferencií vo Švédsku v rámci švédskeho predsedníctva.

Tu sú konzultačné otázky hĺbkových rozhovorov pre súčasný cyklus:

  1. Aké sú kľúčové charakteristiky informačných zdrojov a vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí, ktoré sa tematicky venujú klimatickej zmene a prepojeniu klimatickej zmeny so sociálnymi nerovnosťami? Ak takéto informačné zdroje a vzdelávacie príležitosti vo vašej krajine (komunite) neexistujú, ako by mali vyzerať?
  2. Existujú na Slovensku úspešné mechanizmy a metódy, ktoré by zabezpečovali zohľadnenie potrieb mladých ľudí v rozhodovacích procesoch s dopadom na súčasný život a budúcnosť mladých ľudí? Vedia o nich mladí ľudia na Slovensku? Ak takéto mechanizmy neexistujú, ako by mali vyzerať alebo aké príklady z iných kontextov považujete za užitočné a úspešné?
  3. Ako sa možno v rámci participatívnych mechanizmov vyhnúť „youthwashingu“, zabezpečiť aby osoby s rozhodovacou právomocou niesli zodpovednosť za to, čo bolo dohodnuté v rámci rôznych participatívnych aktivít? Ak takéto mechanizmy „zodpovednosti“ neexistujú, ako by mali vyzerať (aby boli úspešné)?


  4. Čo by mohlo pomôcť rôznym skupinám marginalizovaných mladých ľudí, aby sa mohli zapojiť do tematicky environmentálne ladených zahraničných mobilitných programov?
  5. Aké kľúčové prvky infraštruktúry (napr. doprava, bývanie, služby atď.) musia byť dostupné pre mladých ľudí, aby ich podporili v udržateľnom živote? Ako môžu tieto kľúčové prvky infraštruktúry fungovať v synergii s cieľom podporiť mladých ľudí v udržateľnom živote?

Skupinové konzultácie budú prebiehať až do 15. augusta. V prípade, že sa pohybuješ medzi mládežou a máš záujem stať sa facilitátorom takýchto diskusií, ozvi sa na mail kristofcakova@mladez.sk. Budeme sa tešiť!