Európsky dialóg s mládežou (predtým známy ako Štruktúrovaný dialóg) je dlhoročný projekt, ktorého cieľom je zapájanie mladých do tvorby politík na európskej úrovni. V roku 2020 sme sa spolu s Národnou pracovnou skupinou pre EDM zapojili už do jeho VIII. cyklu. V tomto dokumente približujeme priebeh prvej vlny konzultácií, tematické zameranie, priebeh ako aj

Čítaj Viac →

VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou sa zameriava na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou je Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu dávame priestor mladým ľuďom, aby nám poskytli pohľad do ich vnímania a názorov týkajúcich sa tejto problematiky. Z tohto dôvodu sme spustili online dotazník, prostredníctvom ktorého majú mladí ľudia možnosť podeliť

Čítaj Viac →

V európskom dialógu s mládežou sa časové úseky delia na takzvané cykly. Každý cyklus trvá rok a pol a jeho cieľom je do hĺbky riešiť jeden z európskych mládežníckych cieľov. Pre tento cyklus je to priestor a participácia pre všetkých a od toho sa odvíjala aj celá konferencia. Počas European Youth Conference sme mali možnosť

Čítaj Viac →

V rámci VIII.cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebehlo výberové konanie, v ktorom sme hľadali nových mládežníckych delegátov a mládežnícke delegátky. Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ, zoznámte sa!   Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo trochu inak, ako to bývalo zvykom. Namiesto osobných pohovorov sme sa

Čítaj Viac →

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas VIII. cyklu Európskeho dialógu

Čítaj Viac →

Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, potreby mladých na vidieku a v mestách nie sú až také rozdielne. Ich podstatou je poskytnutie dostatočných príležitostí na kvalitný život. Toto a mnoho ďalších zaujímavých zistení si so sebou odniesla mládežnícka delegátka Daška Gardošíková z Európskeho dialógu s mládežou.   –   Európsky dialóg s

Čítaj Viac →

Do online konzultácií VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa v roku 2019 z hľadiska socio-demografických charakteristík zapojilo široké spektrum mládeže. Z hľadiska ekonomických ukazovateľov sa častejšie jednalo o mladých zo strednej a vyššej triedy. Dokopy sa zapojilo 7 128 respondentov vo veku od 11-41 rokov. Najpočetnejšou kategóriou boli mladí vo veku 15-18 rokov, ktorých bolo 55% a najmenej početnou boli mladí

Čítaj Viac →

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️ Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku

Čítaj Viac →