Typ výskumu: kvalitatívny výskumVeľkosť vzorky: 464 respondentovZber dát: 9.10. – 19.11.2023Cieľová skupina: 13 – 30  rokovMetódy: fokusová alebo diskusná skupinaMiesto: Slovensko Európsky dialóg s mládežou je projekt prebiehajúci vo všetkých členských krajinách EÚ umožňujúci participáciu mladých na tvorbe politík. Jadro projektu p

Ako už býva zvykom, počas každého cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehajú tri európske mládežníckeho konferencie. Organizované sú krajinou, ktorá v danom momente predsedá Rade Európy. V tomto cykle to teda bude Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Mládežnícke konferencie zohrávajú významnú úlohu v EDM. Je to priestor, kde sú idey mlad

Marco, Erik a Ľubomír budú Slovensko zastupovať počas X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Marco Németh Najmladším z trojice delegátov je Marco Németh. V súčasnosti študuje na gymnáziu v Dunajskej Strede a popritom navštevuje Milestone Institute v Budapešti, alternatívne vzdelávacie zariadenie,

Dňa 1. júla 2023 začal nový, v poradí 10. cyklus Európskeho dialógu s mládežou. Ako už býva pravidlom, každý cyklus trvá 18 mesiacov, teda momentálny, novozačatý potrvá až do decembra 2024. Počas nasledujúcich 18 mesiacov bude EDM prebiehať v dvoch fázach – konzultačnej a implementačnej. Počas X. cyklu bude predsedať Rade Európy Šp

V dňoch 20. až 22. marca 2023 sa vo švédskom mestečku Växjö konala konferencia Európskeho dialógu s mládežou pod záštitou švédskeho predsedníctva Rady EÚ. Konferencie, ktorá symbolicky uzatvárala 9. cyklus vedený trojicou predsedníctiev Rady EÚ v zložení Francúzsko, Česká republika a Švédsko sa zúčastnila trojica mládežníckych deleg

IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou tematicky rámcovali ciele mládeže č. 10 – „Udržateľná zelená Európa“ a č.3 – „Inkluzívne spoločnosti“. V rámci cyklu sme uskutočnili sériu konzultácií, na ktorých sme sa týmto témam venovali do hĺbky s mladými ľuďmi reprezentujúcimi rôzne kategórie. Kon