Deviaty cyklus EDM sa nesie v duchu: „za udržateľnú a inkluzívnu Európu”   Mladí ľudia sa teda počas tohto cyklu budú venovať najmä snahe posilniť inklúziu na národnej úrovni, ale aj dosiahnuť spoluprácu v rámci udržateľnosti. Od polovice mája prebiehajú kvalitatívne konzultácie, kde sa facilitátori s ktorými spolupracujeme do hĺbky zaoberajú týmito témami a tým pádom máme

Čítaj Viac →

Zaujíma vás kto bude prezentovať zistenia a vypočuté názory mládeže počas momentálne prebiehajúceho cyklu Európske dialógu s mládežou? Predstavujeme vám súčasných delegátov.   Martina Tóthová Martina je študentkou bilingválnej obchodnej akadémie. Od malička ju baví šport, príroda, kultúra a cestovanie. Kamaráti by ju opísali ako veľmi proaktívnu a spoločenskú, keďže veľmi rada spoznáva nových inšpiratívnych ľudí.

Čítaj Viac →

Prvá konferencia IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnila pod hlavičkou francúzskeho predsedníctva EÚ. Konferencia sa uskutočnila online kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19, čo však vôbec neobmedzilo priebeh konferencie. Konferencia bola vysielaná zo sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Aktuálny IX. cyklus EDM sa zameriava na dva ciele, a to: cieľ 3 “Inclusive societies” a cieľ

Čítaj Viac →

Od 1.1.2022 začal IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou s témami Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti. Ciele mládeže číslo 10 “Udržateľná zelená Európa” a číslo 3 “Inkluzívne spoločnosti” sa snažia o dosiahnutie synergie v tomto smere nielen v medzinárodnom prostredí, ale aj na národnom a lokálnom leveli. Súčasťou bude snaha vytvoriť nové možnosti pre

Čítaj Viac →

Na Slovensku je dlhodobo nedostatočne riešený problém infraštruktúry pre mladých v podobe širokého spektra priestorov, ako sú napr. rôzne centrá alebo kluby pre mladých. Mapovanie potrieb mladých ľudí pritom ukazuje, že chcú byť aktívni, chcú sa zapájať, no veľmi často potrebujú práve dostupné priestory, ktoré by mohli zastrešiť ich aktivity. Najväčší problém, na ktorý narážame

Čítaj Viac →

Výskumy, ktorým sa v RmS venujeme už niekoľko rokov ukazujú, že vplyv mladých na politiku a politické rozhodnutia je veľmi nízky. Posledné zistenia konzultácií v rámci VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou tento trend bolestivo potvrdili. Bolestivo preto, lebo napriek vytúženej zmene politickej garnitúry zatiaľ nenastala zásadnejšia zmena politickej kultúry voči mladým ľuďom. Až 76% respondentov v konzultáciách uviedlo, že

Čítaj Viac →

Deti a mladí ľudia tvoria skoro pätinu Slovenskej populácie, no ak sa pozrieme do Parlamentu, poslancov do 30 rokov je minimum. Prečo je to tak? Čo odpudzuje dnešných mladých ľudí od politiky, berú ich starší kolegovia vážne?   A ako je to so súčasnými tínedžermi? Je aj v ich očiach pojem „politicky angažovaný“ nadávkou, alebo sa stávajú čoraz

Čítaj Viac →

VII. cyklus konzultácií máme za sebou na európskej aj slovenskej úrovni. Aké odporúčania z neho vzišli? Potrebné je chrániť a podporovať práva mladých ľudí na stále meniacom sa trhu práce, zlepšovať prístup ku kvalitnej práci s mládežou či poskytovať kvalitejšie vzdelávanie a vytvárať miesta na stretávanie sa na vidieku.   Všetky odporúčania k VII. cyklu

Čítaj Viac →

Druhý blog od Mareka Gendiara je z konzultácií, ktoré robil na SOŠ v Novákoch. Moje druhé sedenie som organizoval na SOŠ Nováky, kde sa zúčastnilo 13 mladých študentov vo veku 15-16 rokov. Všimol som si, že už prváci na stredných školách si všímajú problémy, ktoré budú riešiť v budúcnosti, ako aj teraz. V tejto skupine sa podľa

Čítaj Viac →