Správa z online konzultácií VIII.cyklu

VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou bol zameraný na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou bol Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu prebehli aj online konzultácie, ktorých cieľom bolo nahliadnuť do vnímania mladých ľudí a ich názorov týkajúcich sa tejto témy.

Konzultácie prebiehali online na celom území Slovenska od marca do júna 2021. Predchádzali im však kvalitatívne konzultácie vo forme skupinových diskusií, ktoré sa uskutočnili ešte na prelome rokov 2020 a 2021. Dokopy sa do online konzultácií zapojilo 4490 ľudí, pričom až 76% predstavovali ľudia vo veku 15-19 rokov.

V naše záverečnej správe sa dočítate, aký postoj a názor majú mladí ľudia na Slovensku v témach ako politika a rozhodovanie, priestory pre mládež či vzdelávanie a poskytovanie informácií.

Celú správu z online konzultácií si môžete pozrieť TU.

Celú správu z kvalitatívnych konzultácií si môžete pozrieť TU.