1.konferencia IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Prvá konferencia IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnila pod hlavičkou francúzskeho predsedníctva EÚ. Konferencia sa uskutočnila online kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19, čo však vôbec neobmedzilo priebeh konferencie. Konferencia bola vysielaná zo sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Aktuálny IX. cyklus EDM sa zameriava na dva ciele, a to: cieľ 3 „Inclusive societies“ a cieľ 10 „A green and sustainable Europe“. Okolo týchto cieľov boli sústredené aj všetky diskusie medzi delegátmi a delegátkami jednotlivých krajín.

Celá konferencia začala ešte pred oficiálnym programom, a to úvodnou zoznamovacou hrou Climate Fresk, ktorá delegátom a delegátkam sprostredkovala bližšie informácie o ochrane klímy a umožnila im sa navzájom zoznámiť. Počas konferencie mali delegáti a delegátky príležitosť vypočuť si slová od viacerých predstaviteľov a predstaviteliek Francúzska a Európskej únie, jedným z najdôležitejších rečníkov bola francúzska ministerka pre mládež Sarah El Hairy. Po spoločnom úvode mali v nasledujúcich dňoch delegáti a delegátky možnosť navzájom diskutovať v malých skupinách o témach zameraných na inklúziu a zelenú budúcnosť počas workshopov. Workshopy boli zamerané na témy ako: Governance, Youth and Climate Change, Green Deal and You atď. Okrem diskusie medzi sebou mali delegátky a delegáti možnosť predstaviť svoje myšlienky aj lokálnym politikom, europoslancom či iným stakeholderom z celej EÚ.

Delegátov a delegátky EDM čakala aj milá povinnosť vybrať víťazov súťaže Young and Eco-Committed projects, pričom sa mali možnosť viac dozvedieť o jednotlivých iniciatívach v rámci tejto súťaže.

Ako hodnotia priebeh konferencie slovenskí delegáti ?

Ján Cipár: “Konferencia bola pre mňa úžasnou príležitosťou diskutovať s mladými ľuďmi z celej Európy a dozvedieť sa o problémoch a riešeniach naprieč rôznymi krajinami. Zároveň bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť mladých ľudí, ktorí chcú meniť svoje okolie k lepšiemu a nie je im ľahostajná naša budúcnosť. Už sa veľmi teším na konferenciu v Česku.”

Júlia Sirotiaková: “Bolo pre mňa zaujímavé zažiť priebeh takejto veľkej konferencie online. Veľmi sa však zamýšľam nad tým, či na konferencii odzneli hlasy mládeže nie len zo všetkých krajín Európy, ale aj z rôznych socioekonomických prostredí či menšín. A mám o tom mierne pochybnosti.”

Katarína Hrouzková: ”Témy tohtoročného cyklu považujem za neskutočne dôležité. V prostredí mladých ľudí sme sa dostali aj ku kritickejším témam, napríklad „youthwashingu“. Som vďačná, že na konferencii mohol zaznieť aj môj hlas, viem, že nie každý dostal túto možnosť. Oceňujem hladký priebeh konferencie v online prostredí a som zvedavá, aké to bude naživo.”