Hlas mladých ľudí má váhu

Téma X. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg

Od 1.7.2023 začal X. cyklus Európskeho dialógu s mládežou s témou Inkluzívne spoločnosti.

Cieľ mládeže #3 sa sústreďuje na umožnenie začlenenia všetkých mladých ľudí do spoločnosti, čo je mimoriadne potrebné v období, kedy bola pozícia mladých ľudí ovplyvnená rôznymi krízami ako napríklad pandémia Covid-19, klimatická zmena či ruská agresia na Ukrajine a ich následné spoločenské a hospodárske dopady na európske národy.

Výsledky dialógu

j

Prečítajte si report v PDF

v

Záverečná správa v PDF