Zber dát k šiestemu cyklu Štruktúrovaného dialógu bol ukončený

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci Štruktúrovaného dialógu, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS) prebiehali v šiestom cykle v dátume od 20.12. do 16.2.2018. Zber dát sa uskutočnil formou online dotazníka aj formou priamych konzultácií. Celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 14 tisíc mladých ľudí. Do konzultácií sa zapojilo viac žien ako mužov. Najpočetnejšiu skupinu tvorila mládež vo veku 16-18 rokov.

Téma šiesteho cyklu niesla názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Mladí ľudia mali možnosť vyjadriť svoj vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického, či sociálneho prostredia. Vyjadriť sa mohli tiež k tomu, čo by mali robiť štátne inštitúcie, aby poskytovali všetkým rovnaké šance a príležitosti. Názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch.

Záverečnú správu si môžete stiahnuť tu.