Tlačová správa k výsledkom VI. cyklu

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam. 
Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti nedostatočná miestna infraštruktúra, nedostatok práce a  nezohľadňovanie ich potrieb ako osobitnej skupiny obyvateľov. Ak toto nezmeníme, podiel mladých ľudí, ktorí budú odchádzať zo Slovenska, bude v dlhodobej perspektíve narastať.
Tieto aj ďalšie informácie sme zozbierali v VI. cykle Štruktúrovaného dialógu.
Viac sa dočítate tlačovej správe.