Stretnutie, ktoré nám pomohlo prejsť „Od teórie k praxi“

V dňoch 26. a 27. septembra 2018 sa konalo 2-dňové diskusné stretnutie na tému ,,Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi“. Prvý deň sa niesol v znamení stretnutia mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí diskutovali o výsledkoch VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu, tzv. Youth Goals. Následne prebehlo hlasovanie mladých o témach navrhnutých v  Youth Goals, ktoré oni sami považujú za najdôležitejšie a najrelevantnejšie pre mladých na Slovensku. Výsledok hlasovania zahŕňal kvalitné formálne i neformálne vzdelávanie pre všetkých, priestor a prostredie na participáciu, rozvoj mladých vo vidieckych oblastiach a udržateľné životné prostredie. Na druhý deň boli vybrané témy odprezentované verejným činiteľom z radov poslancov Národnej rady SR, Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcov miest a obcí Slovenska, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ako aj zástupcov mládežníckych organizácií.

 

Témy, ktoré si mladí zvolili ako najzávažnejšie sú k nahliadnutiu nižšie.