Milí členovia Národnej pracovnej skupiny, radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2017 o 10:00 v priestoroch Iuventy na Karloveskej 65 v Bratislave.   Program: Rozhodnutie o nominácii delegátov na EU Youth Conference na Malte Informácia o súčasnom dianí v rámci Štruktúrovaného dialógu (na úrovni European Steering Committee, témy ďalšieho cyklu, príprav

Čítaj Viac →

Prinášame vám analýzu, ktorá prepája výstupy IV. cyklu štruktúrovaného dialógu z európskej úrovne (závery z Európskej konferencie mládeže v Luxembursku 2015) s výstupmi konzultácií na národnej úrovni a s činnosťou kľúčových hráčov a ďalších spolupracujúcich inštitúcií, organizácií a subjektov pôsobiacich v oblasti politiky mládeže, najmä na národnej a regionálnej úrovni.

Čítaj Viac →