VI. cyklus Štruktúrovaného dialógu

V dňoch 23 – 26. 10. 2017 sa v estónskom Tallinne uskutočnila Európska konferencia mládeže, ktorej
úlohou bolo vypracovať konkrétne konzultačné otázky k hlavnej téme VI. cyklu Štruktúrovaného
dialógu s mládežou, ktorej motto znie „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Výsledkom trojdňových
rokovaní, konzultácií a porád je súbor 16 otázok, ktoré budú predložené mládeži vo všetkých 28 krajinách EÚ.

Hlavným koordinačným orgánom mládežníckych organizácii pre tento projekt v rámci SR je Národná
pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg (NPS), ktorej predsedá Rada mládeže Slovenska (RmS).
Členovia NPS sa 15. 11. 2017 stretli v sídle IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže, kde jednotlivé
konzultačné otázky a ich slovenský preklad pripomienkovali, upravili na slovenské podmienky
a napokon schválili.

Dňa 6. 12. 2017 sa v priestoroch RmS v Bratislave stretli predstavitelia RmS
a partnerských organizácií ŠD za účelom prezentácie definitívneho znenia konzultačných otázok VI.
cyklu ŠD. V rámci stretnutia tiež poskytli zástupcovia RmS svojim partnerom informácie o forme,
metodike a technických náležitostiach organizácie off-line konzultácií.

Piatok 15. 12. 2017 sa spustila konzultačná fáza VI. cyklu ŠD pre Slovenskú republiku.