Stretnutie NPS pre Štruktúrovaný dialóg

Milí členovia Národnej pracovnej skupiny,

radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2017
o 10:00 v priestoroch Iuventy na Karloveskej 65 v Bratislave.

 

Program:

  1. Rozhodnutie o nominácii delegátov na EU Youth Conference na Malte
  1. Informácia o súčasnom dianí v rámci Štruktúrovaného dialógu (na úrovni European Steering Committee, témy ďalšieho cyklu, príprav maltskej konferencie, atď.
  1. Diskusia o úlohách jednotlivých partnerov v rámci NPS v roku 2017
  1. Rôzne

 

 

 

Tešíme sa Vás.