Pozvánka na stretnutie NPS pre ŠD

Rada mládeže Slovenska pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 2. júna 2016 o 10.00, v priestoroch Iuventy, Karloveská 64 v Bratislave.

Program:

1. Prezentácia procesu Štruktúrovaného dialógu od posledného stretnutia:

– Informácia od RmS o aktivitách ŠD za posledný mesiac a o najbližšom

– Informácia od ZIPCeM o ich projekte Za jedno lano

– Informácia od ŠRVŠ o ich roadshow

2. Diskusia k príprave EYC Košice.

3. Informácie o K3 seminári pripravovanom RmS

4. Rôzne