Volebná účasť bola na Slovensku za uplynulé voľby najnižšia v rámci celej Európskej únie (22%). Avšak čo sa týka mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, tak ich účasť bola len 11%. Preto sa Rada mládeže Slovenska (RmS) v rámci programu Európskeho dialógu s mládežou rozhodla za uplynulých 6 týždňov precestovať celé Slovensko a […]

Ghent, Belgicko, 7.3.2024 – Práve sa skončila celoeurópska mládežnícka konferencia v belgickom Gente, na ktorej Slovensko zastupovali traja delegáti Európskeho dialógu s mládežou. Konferencia privítala viac ako 300 účastníkov z 32 krajín Európy. Delegáti, zástupcovia ministerstiev a rôznych iných inštitúcií, sa zameriavali na Tretí cieľ

Bratislava 19.7.2023 – Rada mládeže Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) zvolila nových delegátov do X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Slovensko budú zastupovať Marco Németh, Erik Janč

Bratislava, 13. december 2022 – Ozbrojené konflikty a vojny zaradilo medzi najzávažnejšie globálne problémy až 68 % mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov. Z výskumu vyplynulo, že ich hodnotenie je priamo ovplyvnené prebiehajúcou ruskou agresiou proti Ukrajine. Na pozadí prílevu vojnových utečencov vyše tri štvrtiny (78 %) uviedli,