Prvá konferencia X. cyklu sa uskutoční v Alicante

Ako už býva zvykom, počas každého cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehajú tri európske mládežníckeho konferencie. Organizované sú krajinou, ktorá v danom momente predsedá Rade Európy. V tomto cykle to teda bude Španielsko, Belgicko a Maďarsko.

Mládežnícke konferencie zohrávajú významnú úlohu v EDM. Je to priestor, kde sú idey mladých ľudí jednotlivých členských krajín reprezentované ich zástupcami – mládežníckymi delegátmi, ktorí majú možnosť diskutovať s tvorcami politík, odborníkmi a záujmovými skupinami. Zároveň je to priestor, kde sa zhromažďujú výsledky, vymieňajú poznatky, rady a osvedčené postupy a tým sa tvoria a formulujú odporúčania na konkrétne akty v mládežníckych politikách.

Prvá z troch mládežníckych konferencií, ktoré sú súčasťou X. cyklu, bude organizovaná pod taktovkou švédskeho predsedníctva. Prebiehať bude v dňoch 1. až 4. októbra v španielskom meste Alicante. Za Slovensko sa konferencie zúčastnia 3 mládežnícki delegáti Európskeho dialógu s mládežou – Erik Jančík, Ľubomír Girášek a Marco Németh. Na konferencii sa taktiež zúčastnia zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Trojica mládežníckych konferencií sa počas tohto roku uskutoční:

  • EUYC Španielsko: začiatok fázy dialógu a konzultácií
  • EUYC Belgicko: ukončenie konzultácií a začiatok implementačnej fázy
  • EUYC Maďarsko: ukončenie implementačnej fázy a prechod na tvorbu mládežníckych politík v rámci Rady EÚ

Časová os cyklu

 

Viac o Európskom dialógu s mládežou sa dočítate tu: https://eudialogsmladezou.sk/co-je-europsky-dialog/

Viac informácií o nových delegátoch nájdete tu: https://eudialogsmladezou.sk/predstavujeme-vam-delegatov-x-cyklu/