BLOG: Ako prebiehajú offline konzultácie s mladými?

Ďalší blog nám poslal Marek Gendiar, ktorý robil konzultácie v Hornej Vsi.

Moje prvé sedenie som realizoval na základnej škole ZŠ s MŠ Horná Ves. Môjho sedenia sa zúčastnilo 16 mladých, energických ľudí vo veku od 14 do 15 rokov.
Vzhľadom na ich nízky vek, na mnoho otázok nevedeli reagovať. Zistil som, že veľa mladých ľudí v ich vekovej kategórií, až na pár jedincov, si nevie predstaviť, čo by chceli v budúcnosti robiť alebo akú školu a zameranie si vybrať. Myslím si, že moja diskusia bola pre týchto mladých určite prínosom. Keďže vďaka nej sa veľa zo zúčastnených zamyslelo nad tým, čo by v budúcnosti chceli robiť a čomu sa venovať. Pred diskusiou nemali žiadnu predstavu o tom, kde a v akom obore by sa chceli zamestnať a ďalej rozvíjať svoje schopnosti. Ich reakciou na celý projekt bolo to, že sa začali zamýšľať nad budúcnosťou už v tomto skorom veku. Osobne si myslím, že tento projekt je určite prínosný pre mnoho mladých ľudí, ktorí si všímajú nedostatky v okolí, ktoré sa týkajú kvalitného vzdelania, kvality práce a života vo vidieckom prostredí a chceli by pomôcť tieto nedostatky odstrániť.