BLOG: Ako prebiehajú offline konzultácie s mladými?

Druhý blog od Mareka Gendiara je z konzultácií, ktoré robil na SOŠ v Novákoch.

Moje druhé sedenie som organizoval na SOŠ Nováky, kde sa zúčastnilo 13 mladých študentov vo veku 15-16 rokov.

Všimol som si, že už prváci na stredných školách si všímajú problémy, ktoré budú riešiť v budúcnosti, ako aj teraz. V tejto skupine sa podľa mňa nevyskytlo veľa zaujímavých názorov týkajúcich sa hlavne kvalitného vzdelávania a posunu vidieckej mládeže vpred. Mladí dosť poukazovali na nedostatky rýchlej zdravotnej starostlivosti v dedinách, kde nie len mladí, ale aj starší ľudia potrebujú rýchlu zdravotnú službu. Ďalej poukazovali na to, že na školách im chýba finančná gramotnosť, čo im v budúcnosti môže veľmi pomôcť. Podľa mňa táto diskusia bola veľmi prínosná, lebo som zozbieral mnoho zaujímavých podnetov, ktoré nám môžu pomôcť posunúť vpred kvalitu vzdelávania a vidiecku mládež. Myslím si, že celkovo je tento projekt prínosný ako pre mladých aj starších ľudí, pretože im pomôže sa nielen zblížiť, ale aj vyriešiť niektoré spoločné problémy. Týmto projektom sa môžu zmeniť mnohé nedostatky v danej tematike.