Deviaty cyklus EDM sa nesie v duchu: „za udržateľnú a inkluzívnu Európu”   Mladí ľudia sa teda počas tohto cyklu budú venovať najmä snahe posilniť inklúziu na národnej úrovni, ale aj dosiahnuť spoluprácu v rámci udržateľnosti. Od polovice mája prebiehajú kvalitatívne konzultácie, kde sa facilitátori s ktorými spolupracujeme do hĺbky zaoberajú týmito témami a tým pádom máme

Čítaj Viac →

Zaujíma vás kto bude prezentovať zistenia a vypočuté názory mládeže počas momentálne prebiehajúceho cyklu Európske dialógu s mládežou? Predstavujeme vám súčasných delegátov.   Martina Tóthová Martina je študentkou bilingválnej obchodnej akadémie. Od malička ju baví šport, príroda, kultúra a cestovanie. Kamaráti by ju opísali ako veľmi proaktívnu a spoločenskú, keďže veľmi rada spoznáva nových inšpiratívnych ľudí.

Čítaj Viac →

Prvá konferencia IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnila pod hlavičkou francúzskeho predsedníctva EÚ. Konferencia sa uskutočnila online kvôli pretrvávajúcej pandémii Covid-19, čo však vôbec neobmedzilo priebeh konferencie. Konferencia bola vysielaná zo sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Aktuálny IX. cyklus EDM sa zameriava na dva ciele, a to: cieľ 3 “Inclusive societies” a cieľ

Čítaj Viac →

Od 1.1.2022 začal IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou s témami Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti. Ciele mládeže číslo 10 “Udržateľná zelená Európa” a číslo 3 “Inkluzívne spoločnosti” sa snažia o dosiahnutie synergie v tomto smere nielen v medzinárodnom prostredí, ale aj na národnom a lokálnom leveli. Súčasťou bude snaha vytvoriť nové možnosti pre

Čítaj Viac →

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas IX. cyklu Európskeho dialógu s mládežou

Čítaj Viac →

VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou bol zameraný na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou bol Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu prebehli aj online konzultácie, ktorých cieľom bolo nahliadnuť do vnímania mladých ľudí a ich názorov týkajúcich sa tejto témy. Konzultácie prebiehali online na celom území Slovenska od marca do júna 2021.

Čítaj Viac →

Na Slovensku je dlhodobo nedostatočne riešený problém infraštruktúry pre mladých v podobe širokého spektra priestorov, ako sú napr. rôzne centrá alebo kluby pre mladých. Mapovanie potrieb mladých ľudí pritom ukazuje, že chcú byť aktívni, chcú sa zapájať, no veľmi často potrebujú práve dostupné priestory, ktoré by mohli zastrešiť ich aktivity. Najväčší problém, na ktorý narážame

Čítaj Viac →

Výskumy, ktorým sa v RmS venujeme už niekoľko rokov ukazujú, že vplyv mladých na politiku a politické rozhodnutia je veľmi nízky. Posledné zistenia konzultácií v rámci VIII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou tento trend bolestivo potvrdili. Bolestivo preto, lebo napriek vytúženej zmene politickej garnitúry zatiaľ nenastala zásadnejšia zmena politickej kultúry voči mladým ľuďom. Až 76% respondentov v konzultáciách uviedlo, že

Čítaj Viac →

Konferencia k VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnila 12.-15.marca 2021 v Portugalsku (online formou). Témou bol Cieľ č.9 – Priestor a participácia pre všetkých a konferencie sa zúčastnuilo viac ako 150 mladých účastníkov z z Európy. Cieľom bolo dostať do povedomia demokraciu na lokálnom, regionálnom, národnom a európskom leveli. Na základe debát a

Čítaj Viac →