Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas VIII. cyklu Európskeho dialógu

Čítaj Viac →

Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, potreby mladých na vidieku a v mestách nie sú až také rozdielne. Ich podstatou je poskytnutie dostatočných príležitostí na kvalitný život. Toto a mnoho ďalších zaujímavých zistení si so sebou odniesla mládežnícka delegátka Daška Gardošíková z Európskeho dialógu s mládežou.   –   Európsky dialóg s

Čítaj Viac →

VII. cyklus konzultácií máme za sebou na európskej aj slovenskej úrovni. Aké odporúčania z neho vzišli? Potrebné je chrániť a podporovať práva mladých ľudí na stále meniacom sa trhu práce, zlepšovať prístup ku kvalitnej práci s mládežou či poskytovať kvalitejšie vzdelávanie a vytvárať miesta na stretávanie sa na vidieku.   Všetky odporúčania k VII. cyklu

Čítaj Viac →

Do online konzultácií VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa v roku 2019 z hľadiska socio-demografických charakteristík zapojilo široké spektrum mládeže. Z hľadiska ekonomických ukazovateľov sa častejšie jednalo o mladých zo strednej a vyššej triedy. Dokopy sa zapojilo 7 128 respondentov vo veku od 11-41 rokov. Najpočetnejšou kategóriou boli mladí vo veku 15-18 rokov, ktorých bolo 55% a najmenej početnou boli mladí

Čítaj Viac →

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️ Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku

Čítaj Viac →

Druhý blog od Mareka Gendiara je z konzultácií, ktoré robil na SOŠ v Novákoch. Moje druhé sedenie som organizoval na SOŠ Nováky, kde sa zúčastnilo 13 mladých študentov vo veku 15-16 rokov. Všimol som si, že už prváci na stredných školách si všímajú problémy, ktoré budú riešiť v budúcnosti, ako aj teraz. V tejto skupine sa podľa

Čítaj Viac →

Ďalší blog nám poslal Marek Gendiar, ktorý robil konzultácie v Hornej Vsi. Moje prvé sedenie som realizoval na základnej škole ZŠ s MŠ Horná Ves. Môjho sedenia sa zúčastnilo 16 mladých, energických ľudí vo veku od 14 do 15 rokov. Vzhľadom na ich nízky vek, na mnoho otázok nevedeli reagovať. Zistil som, že veľa mladých

Čítaj Viac →

Druhý blog je od našej mládežníckej delegátky Nely.  Nela bola vybraná, aby reprezentovala slovenskú mládež na konferenciách v aktuálnych predsedajúcich krajinách, ktorými sú Rumunsko, Chorvátsko a Fínsko.  Offline konzultácie viedla v Hnúšti a Jelšave. Prečítajte si o jej pozorovaniach z týchto obcí:    V marci tohto roku som bola vybraná byť jednou z dvoch stálych

Čítaj Viac →