Konferencia k VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa uskutočnila 12.-15.marca 2021 v Portugalsku (online formou). Témou bol Cieľ č.9 – Priestor a participácia pre všetkých a konferencie sa zúčastnuilo viac ako 150 mladých účastníkov z z Európy. Cieľom bolo dostať do povedomia demokraciu na lokálnom, regionálnom, národnom a európskom leveli. Na základe debát a

Čítaj Viac →

Deti a mladí ľudia tvoria skoro pätinu Slovenskej populácie, no ak sa pozrieme do Parlamentu, poslancov do 30 rokov je minimum. Prečo je to tak? Čo odpudzuje dnešných mladých ľudí od politiky, berú ich starší kolegovia vážne?   A ako je to so súčasnými tínedžermi? Je aj v ich očiach pojem „politicky angažovaný“ nadávkou, alebo sa stávajú čoraz

Čítaj Viac →

  Európsky dialóg s mládežou (predtým známy ako Štruktúrovaný dialóg) je dlhoročný projekt, ktorého cieľom je zapájanie mladých do tvorby politík na európskej úrovni. V roku 2020 sme sa spolu s Národnou pracovnou skupinou pre EDM zapojili už do jeho VIII. cyklu. V tomto dokumente približujeme priebeh prvej vlny konzultácií, tematické zameranie, priebeh ako aj

Čítaj Viac →

VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou sa zameriava na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou je Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu dávame priestor mladým ľuďom, aby nám poskytli pohľad do ich vnímania a názorov týkajúcich sa tejto problematiky. Z tohto dôvodu sme spustili online dotazník, prostredníctvom ktorého majú mladí ľudia možnosť podeliť

Čítaj Viac →

V európskom dialógu s mládežou sa časové úseky delia na takzvané cykly. Každý cyklus trvá rok a pol a jeho cieľom je do hĺbky riešiť jeden z európskych mládežníckych cieľov. Pre tento cyklus je to priestor a participácia pre všetkých a od toho sa odvíjala aj celá konferencia. Počas European Youth Conference sme mali možnosť

Čítaj Viac →

V rámci VIII.cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebehlo výberové konanie, v ktorom sme hľadali nových mládežníckych delegátov a mládežnícke delegátky. Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ, zoznámte sa!   Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo trochu inak, ako to bývalo zvykom. Namiesto osobných pohovorov sme sa

Čítaj Viac →

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas VIII. cyklu Európskeho dialógu

Čítaj Viac →

Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, potreby mladých na vidieku a v mestách nie sú až také rozdielne. Ich podstatou je poskytnutie dostatočných príležitostí na kvalitný život. Toto a mnoho ďalších zaujímavých zistení si so sebou odniesla mládežnícka delegátka Daška Gardošíková z Európskeho dialógu s mládežou.   –   Európsky dialóg s

Čítaj Viac →

VII. cyklus konzultácií máme za sebou na európskej aj slovenskej úrovni. Aké odporúčania z neho vzišli? Potrebné je chrániť a podporovať práva mladých ľudí na stále meniacom sa trhu práce, zlepšovať prístup ku kvalitnej práci s mládežou či poskytovať kvalitejšie vzdelávanie a vytvárať miesta na stretávanie sa na vidieku.   Všetky odporúčania k VII. cyklu

Čítaj Viac →