Ruská agresia proti Ukrajine je podľa mladých ľudí najvážnejším globálnym problémom

Bratislava, 13. december 2022 – Ozbrojené konflikty a vojny zaradilo medzi najzávažnejšie globálne problémy až 68 % mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov. Z výskumu vyplynulo, že ich hodnotenie je priamo ovplyvnené prebiehajúcou ruskou agresiou proti Ukrajine. Na pozadí prílevu vojnových utečencov vyše tri štvrtiny (78 %) uviedli, že súhlasia, aby deti prisťahovalcov mali rovnaké práva a príležitosti ako ostatné deti, 62 % mladých ľudí by práva priznalo aj dospelým prisťahovalcom. Ďalším dôležitým globálnym problémom je ekonomická situácia spojená s nezamestnanosťou, ktorú považuje za problematickú 41 % opýtaných, na treťom mieste v závažnosti sú pre 38 % mládežníkov chudoba a hlad. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska (RmS), ktorú na jar tohto roku na vzorke 1005 respondentov realizovala prieskumná agentúra Focus.

Menej závažné je zhoršovanie životného prostredia, ktoré považuje za problém menej ako tretina mladých ľudí (28 %), klimatickú zmenu označila za globálnu výzvu len štvrtina z oslovených (25 %). Nasledujú masívna migrácia a šírenie infekčných chorôb (obe 24 %).

„Citlivosť mladých ľudí na Slovensku na spomenuté témy je ovplyvnená širším spoločenským dianím, ako je ruská agresia voči Ukrajine, ekonomická situácia na Slovensku a tiež, či je daná téma súčasťou naratívu politických strán. Celkovo sme však svedkami priemerného, až slabého pochopenia globálnych problémov. Oproti roku 2018 došlo k poklesu dobrej znalosti takmer vo všetkých sledovaných témach,“ vysvetľuje výskumníčka RmS Katarína Čavojská. Dobrý prehľad, čo znamená schopnosť aspoň zhruba vysvetliť danú tému, má priemerne štvrtina (24 %) mladých ľudí na Slovensku. Slabý prehľad o globálnych problémoch ľudstva má tretina mládeže (33 %) a priemerný 42 %. Najlepšie respondenti rozumejú problémom životného prostredia, migrácii či príčinám chudoby.

„Najmenej informovaní sú tí najmladší respondenti vo veku od 15 do 19 rokov. Dobrý prehľad o globálnych témach majú častejšie mladí ľudia vo veku od 25 do 29 rokov, s vysokoškolským vzdelaním, tí, ktorí žijú vo väčších mestách a mládež z materiálne zabezpečených domácností. Častejšie sú to tiež respondenti, ktorí majú skúsenosť s mládežníckou organizáciou a s dobrovoľníctvom, voliči OĽaNO a mimoparlamentných strán PS a KDH,“ hovorí K. Čavojská.

Tolerancia sa znížila

Na Slovensku sa výrazne zvýšil prílev ľudí z Ukrajiny, ktorých z domova vyhnala ruská okupácia. Aj tento fakt ovplyvnil názory mladých ľudí na prisťahovalcov. Za tolerantných voči prisťahovalcom sa označila štvrtina mladých ľudí na Slovensku (26 %), vyše polovica sa javí ako mierne tolerantná (54 %). „Každý piaty mladý človek je málo tolerantný k prisťahovalcom. Štatisticky významne častejšie sú to respondenti z vidieka, maďarskej národnosti, pochádzajú z Trnavského a Nitrianskeho kraja, nemajú skúsenosť s pobytom v zahraničí a neboli členmi v mládežníckej organizácii alebo nedobrovoľníčili. Ide tiež častejšie o voličov opozičných strán SMER-SD, Republika a Aliancia,“ vysvetľuje K. Čavojská.

Vyše tri štvrtiny mladých ľudí súhlasia s tvrdením, že deti prisťahovalcov by mali mať rovnaké práva a príležitosti ako ostatné deti, 62 % mladých ľudí by práva priznalo aj dospelým prisťahovalcom. Nadpolovičná väčšina (57 %) si myslí, že prisťahovalci, ktorí v krajine žijú niekoľko rokov, by mali mať možnosť voliť vo voľbách. „Aj v tomto prípade máme možnosť porovnávať, mladí ľudia sú v porovnaní s rokom 2018 o niečo menej tolerantní. Najvýraznejší pokles 10 % nastal pri výroku, že prisťahovalci by mali mať rovnaké práva ako všetci obyvatelia v krajine,“ upozorňuje K. Čavojská.

Rada mládeže Slovenska je nezisková organizácia združujúca 30 mládežníckych organizácií na Slovensku. Viac sa dozviete na webovej stránke www.mladez.sk.

Kontakt: pr@mladez.sk,

Mobil PR: 0911 132 326