Mladí ľudia na Slovensku si cenia demokraciu, ale nedôverujú politikom

Bratislava, 9. september 2022 – Výrazná väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov (83 %) verí, že demokracia je najlepší politický systém pre ich život a súhlasia so zotrvaním v Európskej únii (82 %) a v NATO (73 %). Intenzívne však vnímajú, že politici sa o mládež nezaujímajú (84 %), len necelá štvrtina respondentov si myslí, že dokáže ovplyvniť politické rozhodnutia v krajine a politickým stranám v určitej miere dôveruje len každý piaty mladý človek na Slovensku. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Rady mládeže Slovenska, ktorý na vzorke 1055 respondentov realizovala v apríli tohto roku agentúra Focus.

 

Zatiaľ čo dôvera v demokraciu a vôľa pre zotrvanie v európskych a euroatlantických štruktúrach sa medziročne u mladých ľudí zvyšujú, ich dôvera v politikov a politiku klesá. Pritom počet mladých ľudí, ktorí si myslia, že majú názory, ktoré sa oplatí si vypočuť, oproti roku 2020 výraznejšie narástol (z 39 % na 51 %) a väčšina si myslí, že rozumie, ako funguje spoločnosť a politika (61 %). Asi tri štvrtiny mladých ľudí by preto uvítali vytvorenie príležitostí, kde by sa mohli stretávať s politikmi, buď v on-line priestore, alebo priamo fyzicky. Respondenti pozitívne vnímajú aj návrh na stanovenie kvót pre mladých v rôznych rozhodovacích orgánoch a posilnenie mládežníckych organizácií v politike (70 %).

„Opatrenia uvádzali ako dôležité mladí ľudia najmä vo veku 25 až 29 rokov, z väčších miest, s vyšším vzdelaním a z materiálne lepšie zabezpečených rodín. Títo respondenti všeobecne viac vnímajú seba ako ľudí, ktorí majú vplyv na politiku a chod spoločnosti a sú viac občiansky alebo politicky aktívni. Aj v porovnaní s minulými rokmi sa ukazuje, že spoločensky kompetentnejšie a sebavedomejšie sa cítia mladí ľudia, ktorí sú členmi mládežníckych organizácií,“ konštatuje Katarína Čavojská, výskumníčka Rady mládeže Slovenska (RmS).

Nedôvera v politikov

Mladí ľudia na Slovensku najviac dôverujú mládežníckym a študentským iniciatívam (71 %), druhou najdôveryhodnejšou inštitúciou je miestna samospráva (69 %), nasledujú Európska únia (68 %), armáda (63 %) a NATO (61 %). Viac ako polovica respondentov dôveruje vedeniu VÚC (55 %), polícii (55 %), prezidentke (54 %), mimovládnym organizáciám (53 %). Väčšina mladých ľudí nedôveruje súdom, pozitívne ich hodnotí len 38 %, vláda má podporu 30 % respondentov a najnedôveryhodnejšou inštitúciou sú slovenské politické strany, ktorým verí len každý piaty mladý človek (21 %).

„Dôvera v inštitúcie naprieč ostatnými rokmi sa v niektorých prípadoch výraznejšie zmenila. Je to najmä dôsledok parlamentných volieb v roku 2019 a nástupu covidu. Na dôvere za posledné tri roky posilnili samosprávy a VÚC, zrejme pre ich neprehliadnuteľnú aktivitu v období najhlbšej krízy spôsobenej pandémiou. Významný a kontinuálny nárast dôvery sledujeme v prípade Európskej únie. Relatívne stabilne sú v dôvere medzi mladými ľuďmi umiestnené silové zložky,“ konštatuje K. Čavojská.

Podľa K. Čavojskej k posilneniu dôvery došlo aj v prípade mimovládnych organizácií: „Hlavne v čase pred parlamentnými voľbami v roku 2019 čelili prakticky bezprecedentným útokom, a to aj zo strany vládnych predstaviteľov. Odzrkadlilo sa to aj na ich dôveryhodnosti v kohorte mladých ľudí, ktorá sa prepadla na 35 %, v súčasnosti im dôveruje 54 % respondentov. Nárast dôvery spájame opäť hlavne s aktivitou ,mimovládok‘ počas pandémie a hlavne po vypuknutí vojny na Ukrajine. Výraznejšia zmena vnímania mladých je u prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej v lete 2020 dôverovalo 73 % mladých ľudí, aktuálne sledujeme pokles jej dôvery na úroveň 54 %.“

Rada mládeže Slovenska

RmS je nezisková organizácia, združujúca 32 mládežníckych organizácií s približne 65-tisíc členmi po celom Slovensku, ktoré pravidelne alebo nepravidelne pracujú s približne 300-tisíc mladými ľuďmi. Viac sa dozviete na webovej stránke www.mladez.sk

Kontakt: pr@mladez.sk

Mobil: 0911 132 326