Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

Mladých ľudí sme sa pýtali, čo potrebujú, aby mohli naplniť svoj potenciál, čo im chýba a ako vnímajú zmeny v spoločnosti,“ povedal Matej Cíbik z Rady mládeže Slovenska.

V otázke budúceho vývoja spoločnosti mladí kriticky vnímajú vládnuce politické špičky a cítia frustráciu, že vládna politika je neefektívna ako aj to, že korupčné kauzy nie sú prešetrené. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že vládnuce elity sa o situáciu bežných ľudí na Slovensku nezaujímajú, riešia si „svoje veci“ a ich svet je vzdialený bežnej perspektíve mladého človeka. Veľa mladých si preto nevie predstaviť svoj ďalší život na Slovensku a uvažujú o vysťahovaní sa do zahraničia.

„Ďalej sme sa mladých ľudí pýtali, čo si myslia o spolužití s ľuďmi iných kultúr a iného vierovyznania a aké sú ich osobné skúsenosti. Určitý segment mladých ľudí negatívne vníma spolužitie s Rómami, pričom mnohí majú pocit, že situácia sa vymyká spod kontroly a Slovensko zašlo pri poskytovaní „výhod“ tejto menšine priďaleko. Proti tomuto názoru sa ostro vymedzila podstatná časť mladých ľudí, ktorí naopak majú pocit, že rast krajnej pravice je zásadným problémom súčasnej spoločnosti. Mladí Rómovia s ktorými sme sa rozprávali zreteľne cítia nárast otvorených nepriateľských prejavov zo strany väčšinovej spoločnosti,“ objasňuje Matej Cíbik výsledky prieskumu.

Témou, ktorá mladých zaujímala najviac, bol stav školstva. Mladí ľudia majú pocit, že metódy a spôsob fungovania vzdelávacieho systému nezodpovedá dobe a ani ich vlastným potrebám. Dve kľúčové zručnosti a schopnosti, ktoré podľa nich najviac chýbajú v slovenskom školstve, sú kritické myslenie a aktívny prístup k svojmu okoliu.

Žiaci a študenti kritizujú vlastnú pasivitu v systéme, ktorý sa im nezdá dostatočne otvorený iniciatíve, pričom naopak odmeňuje bezmyšlienkovité plnenie zadaných úloh. Pritom pre svoju budúcnosť považujú za zásadný práve aktívny postoj k spoločnosti a svetu. Školské prostredie však podľa nich tento postoj skôr zabíja, než že by mu pomáhalo,“ dodáva Matej Cíbik.

Tieto a ďalšie zistenia z rovnakých prieskumov s celej Európy vyhodnotí viac než 200 mládežnícki delegátov a odborníkov na Európskej konferencii mládeže 2016 začiatkom októbra v Košiciach. Ide o najväčšie podujatie venované mládeži a mládežníckej politike počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a jediné podujatie v rámci predsedníctva, ktoré sa uskutoční mimo hlavného mesta Bratislavy.

Účastníci podujatia vyhodnotia problémy a zozbierané názory mladej generácie a navrhnú možné národné aj celoeurópske opatrenia. Európska konferencia mládeže sa bude konať od 3.októbra do 6. októbra v Kasárňach/Kulturparku Košice.
Kontakty: Matej Cíbik, koordinátor Štruktúrovaného dialógu na Slovensku, cibik@mladez.sk, 0907048430
Irena Jenčová, PR manažérka Rady mládeže Slovenska, jencova@mladez.sk, 0904842507
Poznámky:

Celú správu si môžete stiahnuť TU.