Bratislava, 13. december 2022 – Ozbrojené konflikty a vojny zaradilo medzi najzávažnejšie globálne problémy až 68 % mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov. Z výskumu vyplynulo, že ich hodnotenie je priamo ovplyvnené prebiehajúcou ruskou agresiou proti Ukrajine. Na pozadí prílevu vojnových utečencov vyše tri štvrtiny (78 %) uviedli,