Ako už býva zvykom, počas každého cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehajú tri európske mládežníckeho konferencie. Organizované sú krajinou, ktorá v danom momente predsedá Rade Európy. V tomto cykle to teda bude Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Mládežnícke konferencie zohrávajú významnú úlohu v EDM. Je to priestor, kde sú idey mlad

Bratislava 19.7.2023 – Rada mládeže Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) zvolila nových delegátov do X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Slovensko budú zastupovať Marco Németh, Erik Janč

Marco, Erik a Ľubomír budú Slovensko zastupovať počas X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Marco Németh Najmladším z trojice delegátov je Marco Németh. V súčasnosti študuje na gymnáziu v Dunajskej Strede a popritom navštevuje Milestone Institute v Budapešti, alternatívne vzdelávacie zariadenie,

Dňa 1. júla 2023 začal nový, v poradí 10. cyklus Európskeho dialógu s mládežou. Ako už býva pravidlom, každý cyklus trvá 18 mesiacov, teda momentálny, novozačatý potrvá až do decembra 2024. Počas nasledujúcich 18 mesiacov bude EDM prebiehať v dvoch fázach – konzultačnej a implementačnej. Počas X. cyklu bude predsedať Rade Európy Šp

V dňoch 20. až 22. marca 2023 sa vo švédskom mestečku Växjö konala konferencia Európskeho dialógu s mládežou pod záštitou švédskeho predsedníctva Rady EÚ. Konferencie, ktorá symbolicky uzatvárala 9. cyklus vedený trojicou predsedníctiev Rady EÚ v zložení Francúzsko, Česká republika a Švédsko sa zúčastnila trojica mládežníckych deleg