Ghent, Belgicko, 7.3.2024 – Práve sa skončila celoeurópska mládežnícka konferencia v belgickom Gente, na ktorej Slovensko zastupovali traja delegáti Európskeho dialógu s mládežou. Konferencia privítala viac ako 300 účastníkov z 32 krajín Európy. Delegáti, zástupcovia ministerstiev a rôznych iných inštitúcií, sa zameriavali na Tretí cieľ

Ako už býva zvykom, počas každého cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehajú tri európske mládežníckeho konferencie. Organizované sú krajinou, ktorá v danom momente predsedá Rade Európy. V tomto cykle to teda bude Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Mládežnícke konferencie zohrávajú významnú úlohu v EDM. Je to priestor, kde sú idey mlad

Bratislava 19.7.2023 – Rada mládeže Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) zvolila nových delegátov do X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Slovensko budú zastupovať Marco Németh, Erik Janč

Marco, Erik a Ľubomír budú Slovensko zastupovať počas X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Marco Németh Najmladším z trojice delegátov je Marco Németh. V súčasnosti študuje na gymnáziu v Dunajskej Strede a popritom navštevuje Milestone Institute v Budapešti, alternatívne vzdelávacie zariadenie,

V dňoch 20. až 22. marca 2023 sa vo švédskom mestečku Växjö konala konferencia Európskeho dialógu s mládežou pod záštitou švédskeho predsedníctva Rady EÚ. Konferencie, ktorá symbolicky uzatvárala 9. cyklus vedený trojicou predsedníctiev Rady EÚ v zložení Francúzsko, Česká republika a Švédsko sa zúčastnila trojica mládežníckych deleg

Bratislava, 13. december 2022 – Ozbrojené konflikty a vojny zaradilo medzi najzávažnejšie globálne problémy až 68 % mladých ľudí na Slovensku vo veku od 15 do 29 rokov. Z výskumu vyplynulo, že ich hodnotenie je priamo ovplyvnené prebiehajúcou ruskou agresiou proti Ukrajine. Na pozadí prílevu vojnových utečencov vyše tri štvrtiny (78 %) uviedli,

IX. cyklus Európskeho dialógu s mládežou tematicky rámcovali ciele mládeže č. 10 – „Udržateľná zelená Európa“ a č.3 – „Inkluzívne spoločnosti“. V rámci cyklu sme uskutočnili sériu konzultácií, na ktorých sme sa týmto témam venovali do hĺbky s mladými ľuďmi reprezentujúcimi rôzne kategórie. Kon