Volebná účasť bola na Slovensku za uplynulé voľby najnižšia v rámci celej Európskej únie (22%). Avšak čo sa týka mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, tak ich účasť bola len 11%. Preto sa Rada mládeže Slovenska (RmS) v rámci programu Európskeho dialógu s mládežou rozhodla za uplynulých 6 týždňov precestovať celé Slovensko a […]

Typ výskumu: kvalitatívny výskumVeľkosť vzorky: 464 respondentovZber dát: 9.10. – 19.11.2023Cieľová skupina: 13 – 30  rokovMetódy: fokusová alebo diskusná skupinaMiesto: Slovensko Európsky dialóg s mládežou je projekt prebiehajúci vo všetkých členských krajinách EÚ umožňujúci participáciu mladých na tvorbe politík. Jadro projektu p

Ghent, Belgicko, 7.3.2024 – Práve sa skončila celoeurópska mládežnícka konferencia v belgickom Gente, na ktorej Slovensko zastupovali traja delegáti Európskeho dialógu s mládežou. Konferencia privítala viac ako 300 účastníkov z 32 krajín Európy. Delegáti, zástupcovia ministerstiev a rôznych iných inštitúcií, sa zameriavali na Tretí cieľ

Ako už býva zvykom, počas každého cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebiehajú tri európske mládežníckeho konferencie. Organizované sú krajinou, ktorá v danom momente predsedá Rade Európy. V tomto cykle to teda bude Španielsko, Belgicko a Maďarsko. Mládežnícke konferencie zohrávajú významnú úlohu v EDM. Je to priestor, kde sú idey mlad

Bratislava 19.7.2023 – Rada mládeže Slovenska spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) zvolila nových delegátov do X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Slovensko budú zastupovať Marco Németh, Erik Janč

Marco, Erik a Ľubomír budú Slovensko zastupovať počas X.cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý trvá od 1.júla 2023 do 31.decembra 2024. Marco Németh Najmladším z trojice delegátov je Marco Németh. V súčasnosti študuje na gymnáziu v Dunajskej Strede a popritom navštevuje Milestone Institute v Budapešti, alternatívne vzdelávacie zariadenie,

Dňa 1. júla 2023 začal nový, v poradí 10. cyklus Európskeho dialógu s mládežou. Ako už býva pravidlom, každý cyklus trvá 18 mesiacov, teda momentálny, novozačatý potrvá až do decembra 2024. Počas nasledujúcich 18 mesiacov bude EDM prebiehať v dvoch fázach – konzultačnej a implementačnej. Počas X. cyklu bude predsedať Rade Európy Šp