Chceme ťa počuť! Začíname nové konzultácie s mládežou

Budúci týždeň 2. mája 2016 začínajú na Slovensku prvé konzultácie v rámci Štrukturovaného dialógu s mládežou, ktoré potrvajú do 31. augusta 2016. 

Prvé diskusie s vysokoškolskými študentami  organizuje budúci týždeň Študentská rada vysokých škôl SR na univerzitách po celom Slovensku.

Témou diskusie je:

„Extrémizmus okolo nás“

Verejný ale aj tretí sektor hľadajú príčiny vzostupu extrémizmu.

Študentská rada vysokých škôl SR sa spolu s hosťami bude so študentmi  rozprávať, čo si o celej situácii myslia a aké sú ich postoje.

Diskusie na akademickej pôde budú v piatich mestách na Slovensku:

 

3. mája (utorok) na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne o 11.00,

3. mája (utorok) na Uniuverzite Cyrila a Metoda v Trnave o 14.00

4. mája (streda) na Katolíckej univerzite v Ružomberku o 10.00

4. mája (streda) na Prešovskej univerzite v Prešove o 14.30

5. mája (štvrtok) na Technickej univerzite v Košiciach o 10.00

10. mája (utorok) na Univerzite Komenského v Bratislave o 11:00,

10.mája (utorok) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave o 14:00,

Príď diskutovať aj ty a povedz svoj názor!