Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov

Prihláste sa do 17. augusta na cyklus seminárov mäkkých zručností a spolupracujte s Radou mládeže Slovenska!

Termíny kurzu:

2. – 4. septembra 2016, Turany

16. – 18. septembra 2016, Turany

23. – 25. septembra 2016, Turany

Počet účastníkov: 15

Termín podávania prihlášok: 17. augusta 2016

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádza z potreby pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby politiky mládeže a aktivít Štruktúrovaného dialógu.

Cieľom seminára je vybaviť mladých ľudí najmä mäkkými zručnosťami, ako je komunikácia, kritické myslenie a líderstvo, ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú účasť na aktívnom občianskom živote.

Seminár bude pozostávať z praktických aj teoretických blokov, okrem mäkkých zručností si účastníci osvoja aj znalostí manažmentu mládežníckych neziskových organizácií.

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť

  • spolupracovať v rámci ďalšieho cyklu Štruktúrovaného dialógu,
  • podieľať sa na tvorbe dokumentov týkajúcich sa národnej politiky mládeže,
  • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku,
  • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska.

Účastník, ktorý absolvuje všetky tri fázy seminára, dostane na jeho konci certifikát Youth pass ako potvrdenie kompetencií, ktoré nadobudol počas projektu.

Požiadavky na účastníkov:

  • vek 16 – 25 rokov,
  • plynulá znalosť angličtiny (úroveň B2 a vyššia podľa spoločného Európskeho jazykového rámca),
  • asertivita, ochota sa učiť novým veciam, záujem o národnú/EÚ politiku mládeže,
  • predchádzajúca skúsenosť s pôsobením v mládežníckej organizácii alebo účasťou na projektoch Erasmus+ výhodou.

Ubytovanie a strava budú účastníkom zaistené v mieste konania seminára, cestovné náklady budú preplatené po predložení dokumentácie o cestovnom. Prihlášku spolu so životopisom a krátkym motivačným listom pošlite na petrikovicova@mladez.sk do 17. augusta 2016. Úspešní uchádzači budú informovaní emailom 19. augusta

2016.