Mladí z Nitry budú hovoriť o svojich potrebách

Si mladý, žiješ alebo študuješ v Nitre a máš chuť a predstavy ako robiť veci inak. Príď a stretni tých pravých ľudí, ktorí Ti budú ochotní pomôcť zrealizovať Tvoj nápad. ZIPCeM v SR  Ťa pozýva na ďalšie z diskusných stretnutí  „Vyjadri sa!“, ktoré sa uskutoční v utorok a stredu, 8. – 9. novembra 2016 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra. http://www.kosnr.sk/kontakty/

Táto aktivita je súčasťou projektu “Zmeň seba – zmeníš svet” a je financovaná z programu Erasmus+.

Diskusia sa koná so zámerom mapovania potrieb mladých ľudí v rámci aktivít  Štruktúrovaného dialógu, ktorý prebieha na viacerých úrovniach – miestnej, národnej a európskej.

Účastníkmi diskusného stretnutia budú študenti stredných škôl mesta Nitra, zástupcovia miestnej samosprávy, VUC, tretieho sektora, škôl a školských zariadení a ostatných organizácií, ktorí majú kompetencie v tvorbe mládežníckej politiky. Predmetom diskusie bude téma Slovenského predsedníctva v Rade EÚ – „Talent“ ako aj všeobecná téma V. cyklu Štruktúrovaného dialógu, ktorá nesie názov„Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravení na život, pripravení do spoločnosti“.

Cieľom stretnutia je nie len spoločná diskusia zainteresovaných strán, ale najmä posilnenie spolupráce medzi mladými ľuďmi a samosprávou,  ako aj návrh konkrétnych opatrení vedúcich k pozitívnym zmenám, ktoré umožnia mladým ľuďom uplatniť svoje nadanie a talent a realizovať sa v meste, v ktorom žijú.

Tešíme sa na Teba a Tvoje nápady.

http://zajednolano.sk/udalosti/vyjadri-sa-v-nitre/