Keď môžu mladí ľudia prehovoriť- štruktúrovaný dialóg v Žilinskom kraji

Viac ako 230 stredoškolákov zo Žilinského kraja sa zapojilo sa do projektu Štruktúrovaného dialógu na tvorbe európskej politiky.

V mesiaci jún 2016 sa v Žilinskom kraji vyjadrilo k otázkam, ktoré podporujú kvalitu života mladých ľudí viac ako 230 stredoškolákov v 30 diskusných stretnutiach. Stretnutia viedli vyškolení mladí lídri, ktorým sa venovala Rada mládeže Žilinského kraja.

Rôznorodosť názorov na spoločenské zmeny, na vzťah k ľuďom z odlišných etnických, sociálnych, kultúrnych a náboženských skupín aj vyjadrenie očakávaní mládeže k svojej úspešnej budúcnosti v spoločnosti boli témy, ktoré rezonovali v diskusných
výstupoch.

Všetci sa jednoznačne zhodli, že nádej na kvalitný život v spoločnosti ich drží v snahe pracovať na svojich osobnostných kvalitách a kompetenciách. Sen žiť v pokojnej, neskorumpovanej a bohatej krajine, kde bude miesto pre všetkých ľudí je ich motiváciou vedúcou k mnohým zmenám.