Rada mládeže Slovenska dá hlas mladým ľuďom

Bratislava – 3. mája, 2016 – V týchto dňoch sa rozbieha najväčší európsky projekt na zapojenie mladých ľudí do politického rozhodovania s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý koordinuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je zistiť názory a potreby mladých, aby mohli byť prijaté ako základ dôležitých politických rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni.

Podujatia Štruktúrovaného dialógu budú trvať do 31. augusta 2016 a budú sa odohrávať naprieč celým Slovenskom. Budú to verejné debaty na stredných a vysokých školách, workshopy v znevýhodnených regiónoch, premietania dokumentárnych filmov a diskusné stretnutia v rôznorodom prostredí, od bratislavských elitných stredných škôl až po nízkoprahové centrá na Luníku IX.

„V najbližších mesiacoch sa tisícov mladých ľudí z celého Slovenska spýtame, čo potrebujú, aby mohli naplniť svoj potenciál, čo im chýba a ako vnímajú zmeny v spoločnosti. O mladých sa hovorí, že nie sú aktívni, ale skutočnosť je taká, že ich názory politikov veľmi nezaujímajú. Tým, že sa zapoja Štruktúrovaného dialógu, majú možnosť skutočne niečo zmeniť, keďže ich nápady budú slúžiť ako podklad pre tvorbu politík, ktoré sa ich bezprostredne týkajú,“ hovorí Matej Cíbik, koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg.

Štruktúrovaný dialóg je systém konzultácií, ktorý sa pýta mladých ľudí na ich názor na dopredu určenú tému, ktorou je v tomto roku „život v rôznorodej a prepojenej Európe pre všetkých – pripravení na život, pripravení pre spoločnosť“.

„Prvé diskusie začínajú dnes, organizuje ich Študentská rada vysokých škôl na univerzitách na celom Slovensku. Témou diskusií bude prenikanie extrémizmu do spoločnosti. Mladí ľudia sa môžu zapojiť do konzultácií a diskusií vo svojich mestách a regiónoch. Aby sme zachytili čo najširšie spektrum názorov, ponúkame im aj možnosť navrhnúť konkrétne nápady a opatrenia v online dotazníku na webe www.strukturovanydialog.sk,“ upresňuje Matej Cíbik.

Výstupy z konzultácií budú totiž tvoriť jadro Európskej konferencie mládeže, ktorá sa v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ uskutoční v októbri v Košiciach. Jej závery budú slúžiť ako podklady pre Európsku komisiu, ktorá z nich sformuluje odporúčania jednotlivým členským štátom.

Kontakty: Matej Cíbik, koordinátor Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg, cibik@mladez.sk, 0907048430

Irena Jenčová, PR manažérka Rady mládeže Slovenska, jencova@mladez.sk, 0904842507