Európsky dialóg s mládežou je nový Štruktúrovaný dialóg

Európsky dialóg s mládežou je nový Štruktúrovaný dialóg

Medzi 6. a 7. cyklom Štruktúrovaného dialógu došlo k zásadnej zmene v celom projekte. Odteraz tento projekt nesie názov Európsky dialóg s mládežou!

Takýto názov viac približuje, o čo sa v celom projekte jedná a veríme, že bude zrozumeteľnejší nielen pre mladých ľudí.

Názov sa teda síce mení, ale snaha robiť verejné politiky o mládeži, pre mládež a priamo s mládežou ostáva.