Poznáme otázky k Štruktúrovanému dialógu. Študenti o nich bude diskutovať už tento víkend.

Tento víkend bude Štatutárne zasadnutie Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. pod názvom National Platform Nitra 2016. Študenti z celého Slovenska na ňom budú diskutovať o otázkach Štruktúrovaného dialógu.

Je to aktivita Erasmus Student Network, presnejšie pravidelné zasadnutie členov Erasmus Student Network (ESN). Tentokrát ho organizujú sekcie ESN Univerzity Konštantína Filozofa a ESN Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod patronátom obidvoch univerzít – UKF a SPU.

Na zasadnutí sa zúčastnia členovia z 12-tich sekcií z celého Slovenska a bude sa hodnotiť činnosť organizácie od januára, prezentácia partnerov a doplňujúce voľby na chýbajúce pozície. Taktiež sa budú prezentovať jednotlivé sekcie so svojimi aktivitami pre zahraničných študentov.

Študenti z celého Slovenska budú preberať aj otázky Štruktúrovaného dialógu, ktoré vzišli z Európskej konferencie v Amsterdame a ktoré si môžete pozrieť tu.

Výstupy z diskusie budú zaslané Národnej pracovnej skupine na ďalšie spracovanie.