BLOG: Ako prebiehajú offline konzultácie s mladými?

Rozhodli sme sa priblížiť vám, ako prebiehajú diskusie k zberu údajov s mladými ľuďmi. Diskusie často vedie ich rovesník, ktorý bol vopred zaškolený a pripravený. Cieľom týchto príspevkov je priblížiť pohľad práve ľudí, ktorí mali samotné diskusie na starosť.

Prvý blog z offline konzultácií Vám prinášame od nášho moderátora Lukáša Gendiara, ktorý uskutočnil diskusiu na SOŠ Nováky. Diskusie sa zúčastnilo celkovo 18 mladých ľudí vo veku 15 až 16 rokov.

„Bola to moja prvá diskusia so žiakmi. Spočiatku, po príchode moderátorov, boli účastníci ticho a pozorne sledovali a počúvali, čo je úlohou projektu, na čo je zameraný a aké budú jeho výsledky. Počas diskusie, tak ako aj v každej skupine, niektorí jednotlivci nevedeli odpovedať na žiadnu z otázok alebo sa hanbili. Po čase aj oni vyjadrili svoj názor aspoň k jednej z troch problematík, ktorá sa na diskusii preberala.

Boli radi, že aj ich názory niekto vypočuje, pospisuje a môžu byť súčasťou niečoho väčšieho – podieľania sa na tvorbe zákonov v krajine. Názory niektorých žiakov boli, vzhľadom na ich nízky vek, veľmi zaujímavé. Čo znamená, že aj oni majú prehľad o dianí a preberaných témach v ich dedine, ako aj vo svete.

Ja osobne som zostal veľmi prekvapený z niektorých odpovedí, lebo ponúkajú riešenie, ktoré by nenapadli ani nás dospelých. Podľa mňa bola diskusia veľmi prínosná, pretože sa zozbierali názory, ktoré by boli inak nevypočuté alebo ignorované. Tento projekt bude určite prínosným staršej i mladšej generácii z toho dôvodu, že môžeme odstrániť aktuálne nedostatky v preberaných témach. Zúčastnených tento projekt veľmi zaujal, páčila sa im myšlienka projektu a boli by ochotní sa naďalej zapájať na tvorbe našej krajiny.“

Ďakujeme Lukášovi, že sa s nami podelil o jeho skúsenosť.