Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu?

Rada mládeže Slovenska a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA srdečne pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou ako aj všetkých priaznivcov Štruktúrovaného dialógu na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2016 od 10.00 do 14.00 v priestoroch IUVENTA, na Karloveskej ulici 64 v Bratislave, a 16. novembra 2016 od 09.30 do 13.30 vo Výmenníku na ulici Brigádnická 3, v Košiciach.

Účastníci sa dozvedia, ako napísať úspešný a kvalitný projekt v rámci programu Erasmus + klúčovej aktivity 3, ktorá je zameraná na Štruktúrovaný dialóg. Seminár účastníkov oboznámi so základmi písania mládežníckych projektov a poskytne informácie o tom:

  • aké kritériá musia spĺňať projekty Erasmus + KA3
  • na aké témy sa v rámci projektov ŠD zamerať
  • akými spôsobmi sa dajú projekty písať
  • ako projekt štrukturovať, realizovať a vyhodnotiť
  • ako vyzerá vzor formuláru žiadosti projektov Erasmus + KA3
  • ako vyzerajú úspešné projekty Erasmus + KA3 v zahraničí
  • aké ďalšie ŠD projekty v rámci programu Erasmus + sa dajú realizovať a ako do nich zapojiť zahraničních partnerov

Facilitátormi stretnutia budú Tatiana Petríkovičová z Rady mládeže Slovenska a Gabriela Mezeiová z Národnej agentúry Erasmus+ pre mládež a šport.

Svoju účasť písomne potvrďte emailom na petrikovicova@mladez.sk do 11. novembra 2016 a pripojte krátku informáciu o tom, prečo sa chcete seminára zúčastnit. Konkrétny program seminára bude účastníkom zaslaný do 11. novembra 2016.