Téma VIII. cyklu: Priestor a participácia pre všetkých

VIII.cyklus Európskeho dialógu s mládežou sa zameriava na Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou je Priestor a participácia pre všetkých. V rámci tohto cyklu dávame priestor mladým ľuďom, aby nám poskytli pohľad do ich vnímania a názorov týkajúcich sa tejto problematiky. Z tohto dôvodu sme spustili online dotazník, prostredníctvom ktorého majú mladí ľudia možnosť podeliť sa o svoje názory v tejto téme.

Mladí ľudia sú politicky aktívni, zapájajú sa a často sú na čele mnohých globálnych hnutí alebo organizácií vedených mladými ľuďmi. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je ubezpečiť sa, že všetci mladí majú prístup a právo na participáciu v rámci demokracie, čo zároveň znamená búranie prekážok a vytváranie rovných príležitostí.

Európsky dialóg s mládežou chce slúžiť ako most medzi mladými ľuďmi a politickými inštitúciami, preto je pre nás veľmi dôležité poznať názor mladých ľudí. Zapojiť sa do prieskumu môžete prostredníctvom tohto online dotazníka, pričom vaše odpovede budeme zbierať až do 15.júna.  V tomto dotazníku sa venujeme mládežníckym priestorom a participácii, ktoré nadväzujú na spomínaný Európsky mládežnícky cieľ č.9, ktorého témou je Priestor a participácia pre všetkých. Na konzultácie dohliada Európska riadiaca skupina pre Európsky dialóg s mládežou, ktorej členovia zastupujú mládežnícke rady, Európske mládežnícke fórum a Európsku komisiu.

V dotazníku majú mladí ľudia možnosť vyjadriť sa ku verejným priestorom, ktoré potrebujú na trávenie času a diskusie, zdieľanie názorov a organizáciu projektov, ktoré sú pre nich dôležité.

Viac informácii nájdete tu ➡️ https://europa.eu/youth/news/space-and-participation-all-help-us-make-it-happen_en

Dotazník nájdete tu ➡️ https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE