Naštartuj sa! Prípravný program na Roma Youth Conference

Ešte do 27. 5. 2016 máte možnosť sa prihlásiť do ŠTARTÉRa!: Osobný rozvojový program pre mladých. Je to  krátkodobý cyklus neformálnych vzdelávacích a tréningových aktivít pre mladých ľudí od 18 do 24 rokov (vítaná je znalosť rómčiny/angličtiny)

ŠTARTÉR = 3 víkendové stretnutia v+ 1 deň v termíne jún – október

Počas ŠTARTÉRA sa účastníci naučia:

–    kde sú hranice ich možností (v čom sú silní, na čom môžu stavať),

–    ako viesť skupinové diskusie s mladými ľuďmi,

–    ako prezentovať vlastné názory a názory iných mladých,

–    aké majú práva a ako si ich nárokovať,

–    orientovať sa v základnej legislatíve týkajúcej sa mládeže,

–    čo ponúka Európska únia pre mladých,

–    plus oprášenie angličtiny pre prípad účasti na konferenciách pre mladých počas Predsedníctva SR v Rade Európskej únie (Košice, Bratislava)

Viac informácií sa dozviete TU

ŠTARTÉR pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Organizátori hradia ubytovanie, stravu, cestovné a náklady na program.

S možnosťou pokračovať v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rómske komunity : stáže, konferencie, okrúhle stoly, regionálne stretnutia a i.

Začíname: 3. jún 2016

Uzávierka prihlášok: 27. máj 2016

Kontakty: michal.slachta@minv.sk, jana.mihalikova01@gmail.com