Predstavujeme vám mládežníckych delegátov projektu Európsky dialóg s mládežou!

V rámci VIII.cyklu Európskeho dialógu s mládežou prebehlo výberové konanie, v ktorom sme hľadali nových mládežníckych delegátov a mládežnícke delegátky. Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ, zoznámte sa!

 

Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo trochu inak, ako to bývalo zvykom. Namiesto osobných pohovorov sme sa museli spoľahnúť na moderné technológie, so všetkými uchádzačmi sme sa stretli virtuálne prostredníctvom Zoomu. Výberová komisia však mala svojich stálych zástupcov reprezentujúcich organizácie IUVENTA, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Radu mládeže Slovenska, ktoré pri Európskom dialógu s mládežou úzkou spolupracujú. Počas tohto cyklu sa ukázalo, že mladých, aktívnych ľudí zaujímajúcich sa o verejné dianie je na Slovensku stále viac a preto to výberová komisia nemala vôbec jednoduché.

 

Čo však komisia v ideálnych kandidátoch a kandidátkach hľadala? „Počas výberového konania sme hľadali v mladých ľuďoch kombináciu zápalu pre Európsky dialóg s mládežou a tému jeho aktuálneho cyklu, porozumenie komplexnosti problémov, ktorým čelí mládež na Slovensku, ako aj osobnostné charakteristiky pre zvládnutie celého jeden a pol ročného mandátu. Rozhodnutie pre daných zástupcov bolo výsledkom konsenzuálneho rozhodnutia komisie na základe toho, že sa najviac priblížili k stanovenému ideálu národných zástupcov a zástupkýň slovenskej mládeže pre Európsky dialóg s mládežou,“ vysvetľuje Dominik Porvažník, zástupca IUVENTY, ktorý sa nakoniec s Petrou Jankovskou (MŠVVaŠ SR) a koordinátorom národnej pracovnej skupiny Petrom Topoľským (RmS) zhodol na dvoch delegátkach a jednom delegátovi. Tých vám teraz predstavíme.

 

Aneta Migátová

dobrovoľníčka ♦ členka Červeného kríža, Slovenského skautingu a Slovenskej debatnej asociácie ♦ skúsenosti z Erasmus plus ♦ štúdium politológie a medzinárodných vzťahov

 

Maturantka na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine, Aneta, sa momentálne pripravuje na vysokoškolské štúdium, v ktorom sa plánuje venovať medzinárodným vzťahom a politológii. Má veľmi blízko k dobrovoľníctvu, bola súčasťou organizácií ako Červený kríž či Slovenský skauting, no najintenzívnejšie sa venuje Slovenskej debatnej asociácii. Organizuje debatné turnaje a vedie aj školský debatný klub. Rada sa venuje problematike kritického myslenia a dezinformácií, čomu venovala aj svoju odbornú stredoškolskú činnosť. Výsledkom bola krátka príručka kritického myslenia pre stredoškolákov. Kritické myslenie považuje za základnú schopnosť, ktorú by mali mladí ľudia neustále zlepšovať. Nové skúsenosti a zážitky tiež získavala na rôznych medzinárodných projektoch, najmä v rámci Erasmus plus, vďaka čomu spoznala nové kultúry a ľudí z mnohých krajín. Práve skúsenosti zo svojich dobrovoľníckych aktivít či mládežníckych organizácií plánuje zúročiť aj v rámci pozície mládežníckej delegátky. Chce pracovať na zlepšovaní integrácie, postavenia a príležitostí pre slovenskú mládež vo všetkých kútoch krajiny. Zároveň vníma nedostatočnú participáciu mladých ľudí na rozhodovacích procesoch ako kritický element, ktorý by sa mal bezodkladne riešiť. Práve preto by svoju pozíciu chcela využiť na to, aby sa pokúsila nájsť riešenia, ale aj na získanie názorov mladých ľudí na dôležité otázky.

 

 

 

Zuzana Hozlárová

dobrovoľníčka ♦ členka mládežníckych organizácií ♦ aktivistka a organizátorka protestov proti extrémizmu a plagiátorstvu ♦ študentka medzinárodných vzťahov a európskych štúdií

 

Zuzana študuje Medzinárodné vzťahy na Academii Rerum Civiliu v Kutnej Hore a Európske štúdia na Univerzite Komenského, ktorú od roku 2019 zároveň zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl, kde pôsobí ako delegátka. Aktívna v tomto smere však bola už od strednej školy, kde pôsobila ako predsedníčka žiackej študentskej rady. Už v tomto období sa zaujímala o svoje okolie a svojich rovesníkov a bola aktívnou členkou mládežníckych organizácií, ktoré pracujú s kritickým myslením a správnou argumentáciou. V rámci občianskeho aktivizmu sa venovala organizácií zhromaždení Za slušné Slovensko a viacerých protestov proti extrémizmu, aktívne sa zapájala do projektu proti plagiátorstvu. V roku 2020 tiež reprezentovala Slovenska na Model European Union Strassbourg. Počúvať a zastupovať ich v rámci Európskeho dialógu s mládežou preto považuje za skvelý spôsob, ktorým sa dá posúvať fungovanie našej krajiny na vyšší level. Pozíciu delegátky však berie ako veľkú výzvu, v ktorej sa bude snažiť urobiť maximum pre mladých ľudí na Slovensku. Jej cieľom je reprezentovať hlas mladých ľudí a dosiahnutie toho, aby boli ich potreby vypočuté. Zároveň chce pracovať na prepájaní mladých ľudí, najmä tých z menších miest či odľahlejších oblastí, kde nie je ich participácia až taká zaužívaná. Prácu na budovaní demokratického dialógu v rámci celej krajiny preto považuje za jeden z najdôležitejších cieľov svojho mandátu. Taktiež vidí priestor v rozvíjaní a rozširovaní zastupovania mladých ľudí z menšín a z menších miest, na ktorých potreby sa častokrát nemyslí. Chce sa tiež venovať agende, ktorá sa týka segregovaných menšín vrátane zahraničných študentov, zdravotne či sociálne znevýhodnených študentov alebo mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov vyčleňovaní zo spoločnosti.

 

 

 

Matúš Sukeľ

dobrovoľník ♦ aktivista ♦ podpredseda žiackej školskej rady ♦ člen Stredoškolského parlamentu PSK ♦ zakladateľ školského debatného klubu

 

Mládežníckemu aktivizmu sa venuje aj Matúš Sukeľ, ktorý momentálne študuje na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôsobí aj ako podpredseda žiackej školskej rady. Začiatky jeho aktivít siahajú do roku 2018, kedy sa stal finalistom súťaže LEAF Awards so svojim projektom interaktívnej turistickej trasy. Neskôr pomáhal s projektom Študentských volieb a zastával aj pozíciu viceprezidenta pre vnútorné záležitosti v Aliancii stredoškolákov. Aktuálne je aj členom Stredoškolského parlamentu PSK, v rámci ktorého pomáha žiackym školským radám v Prešovskom kraji a spoluorganizuje detský letný tábor. Začiatkom tohto roka tiež založil debatérsky klub, v ktorom sa venuje akademickej debate. Matúša pri projekte Európskeho dialógu s mládežou zaujalo myšlienka neformálneho vzdelávania, ktorej sa počas svojho mandátu plánuje aktívne venovať. Aj napriek tomu, že patril k najmladším uchádzač o pozíciu delegáta, porotu si získal svojimi aktivitami, cieľmi a víziou, ktoré chce s touto pozíciou prepojiť. Plánuje sa zamerať na rôzne formy neformálneho vzdelávania a pomoc mladým ľuďom v regiónoch, ktoré nie sú až také rozvinuté a prístupné. Takisto chce podať pomocnú ruku organizáciám a projektom, ktoré v tejto sfére už úspešne fungujú a odvádzajú skvelú prácu. Podľa Matúša je ich práca nenahraditeľná a nedocenená, a práve preto by ich rád zviditeľnil.

 

 

Našim novým delegátkam a delegátovi prajeme veľa úspechov a veríme, že počas svojich mandátov získajú množstvo nových zážitkov a skúseností, objavia nové miesta a spoznajú nielen zaujímavých ľudí, ale aj ich kultúru.