Konferencia VIII. cyklu EDM

V európskom dialógu s mládežou sa časové úseky delia na takzvané cykly. Každý cyklus trvá rok a pol a jeho cieľom je do hĺbky riešiť jeden z európskych mládežníckych cieľov. Pre tento cyklus je to priestor a participácia pre všetkých a od toho sa odvíjala aj celá konferencia.

Počas European Youth Conference sme mali možnosť podieľať sa na siahodlhých diskusiách o rôznych problémoch, ktoré v súčasnosti trápia mládež po celej Európe. Ako mládežnícki delegáti sme mali k dispozícii všetky prednášky, ktoré boli počas víkendu na programe. Na otvorení nás privítali organizátori z Nemecka, ktorí nás oboznámili s agendou, ktorej sa budeme venovať, ale takisto nám nechali voľnú ruku vo workshopoch, ktoré sa konali v sobotu a v nedeľu. Každý z nás mal možnosť vytvoriť samostatnú pracovnú skupinu, kde mohol navrhnúť vlastnú tému, ktorá sa následne prerokovala. Zúčastnili sme sa viacerých takých skupín, obzvlášť nás zaujali témy, kde sme preberali právomoci mladých v rozhodovaní počas pandémie Covid-19, ale aj zapojenie menšín do mládežníckych organizácii. Nechýbali ani prednášky na ktorých sme sa pozerali na to ako priniesť angažovanosť mladých ľudí do lokálnych komunít či do menších miest. Potešilo nás, že počas konferencie sme mali možnosť rozprávať sa aj s viacerými vysoko postavenými politikmi. Medzi inými sme mali možnosť viesť rozhovor s Adriánom Vázquez Lázaraom, ktorý je predseda komisie pre Právne záležitosti Európskeho parlamentu. Počas našej diskusie sme si vymenili množstvo nápadov a poznatkov, ktoré sme za víkend nazbierali, ale takisto sme mali možnosť aj nahliadnuť do práce politika na európskej úrovni. Dostali sme príležitosť diskutovať aj s nemeckou ministerkou rodiny, seniorov, žien a mládeže, Franziskou Giffey o komunikačných kanáloch medzi politikmi a mladými ľuďmi vďaka čomu sme sa  dozvedeli o rôznych spôsoboch zo zahraničia a vlastných skúsenostiach ministerky.

Na konferencii sme sa stretli s veľa mladými ambicioznymi ľuďmi, na ktorých bolo vidno ich zapálenie a entuziazmus pre lepšiu budúcnosť nás všetkých. Počas celej konferencie sme si mohli ísť oddýchnuť aj do miestnosti, ktorá slúžila na prestávku na kávu. Práve počas tejto prestávky sme zdieľali menej formálne konverzácie s delegátmi z iných štátov európskej únie a skúsenosti s mladými v ich štátoch, vymenili sme si poznatky a nápady, ako by sme mohli lepšie pomôcť situácii v našej krajine, ale prebrali sme aj jednoduchšie témy, ktoré nás denne obklopujú. Na konferencii nechýbali ani zástupcovia európskych ministerstiev školstva a mládeže či pracovníci veľkých mládežníckych organizácií, ktorý našim k diskusiam pridali vždy zaujímavé podnety a myšlienky.

Výsledkom celej konferencie boli 3 politické požiadavky, na ktorých sme spolu s delegátmi z iných krajín pracovali celý víkend. Konkrétne išlo o zníženie volebného veku na 16 rokov, vyššie podieľanie sa mládežníckych organizácií na rozhodovacích procesoch a zavedenie povinného vzdelávania kritického myslenia v školách. Tieto požiadavky boli následne predstavené nemeckým politikom, no zároveň sa posúvajú aj na ďalšiu konferenciu, kde sa okrem iného budeme konkrétnejšie venovať ich možnej implementácii v členských štátoch.