„Keď ľudskosť a človečina vonia.“ – Ocenenie aktívneho občianstva a ľudskosti v Žilinskom kraji

V Žilinskom kraji sa po prvý raz udeľovali ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Kategórie aktívny mládežník aj občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a top čin ľudskosti už teda majú svojich víťazov.

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára dňa 9. decembra 2016 vyhlásila víťazov cien za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016 „V tomto roku sme obdržali 22 nominácií na ocenenie. V každej kategórii boli opísané zaujímavé a nevšedné príbehy ľudí a miestnych komunít. Hodnotiaca komisia nemala ľahkú úlohu, lebo ocenenie si skutočne zaslúžili všetci nominovaní, no top víťaz mohol byť len jeden“ povedala Darina Čierniková, riaditeľka Rady mládeže Žilinského kraja.

Víťazmi pre rok 2016 sa stali:

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Benefičné aktivity mladých ľudí Tomáša Badika a Petra Kuriaka zo Žiliny v kategórii Top čin ľudskosti.

Ceny víťazom odovzdali vzácni hostia: Igor Janckulík, poslanec Národnej rady SR, Eva Rovňanová,  riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Adriana Jurišová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Tibor Iró, predseda Asociácie krajských rád mládeže, Daniela Čierniková, vedúca folklórnej speváckej skupiny Pláteník zo Zubrohlavy, ktorá program oceňovania kultúrne sprevádzala.

Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Oceňovanie sa realizovalo s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programov pre mládež a  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd .