Fotosúťaž „Ako talent zmenil môj život“

Zapoj sa do fotosúťaže „Ako talent zmenil môj život“! Do 15. augusta pošli fotografie a vyhraj 100 Eur. Tvoj príbeh a fotografie budú vystavené na Európskej konferencii mládeže v októbri 2016 v Košiciach.

 Téma: AKO TALENT ZMENIL MÔJ ŽIVOT

Vyhlasovatelia: Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve s Radou mládeže Trenčianskeho kraja, Radou mládeže Trnavského kraja a Radou mládeže Banskobystrického kraja

Uzávierka súťaže: 15. augusta 2016

Vyhodnotenie súťaže: 2. septembra 2016

Zverejnenie víťazných diel: 4. októbra 2016 na Európskej konferencii mládeže EUYC v Košiciach.

Víťazi v každom kraji získajú cenu v hodnote 100€.

Podmienky súťaže:

  • do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia zo Žilinského, Trenčianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja vo veku 13 – 30 rokov – v každom kraji bude víťaz vyhlásený samostatne.
  • Súťažiaci zapojený do fotosúťaže do termínu uzávierky doručí sériu nadväzujúcich 5 – 7 fotografií, ktoré vystihujú cestu alebo vývoj vlastného nadania (talentu) mladého človeka – autora fotografií.
  • fotografie budú z vlastnej autorskej tvorby, vytvorené v amatérskych podmienkach, pre vlastné účely, nie pre komerčné
  • fotografie sa doručujú sa v elektronickej forme na kontaktné osoby podľa sídla kraja.
  • minimálna veľkosť dodaných fotografií bude 3600 x 2400 px pri 8,3 MPX
  • k sérii fotografií musí byť doručený vlastný príbeh rozvoja nadania (talentu), ktorý je zachytený na fotografiách.
  • príbeh musí byť v slovenskom a anglickom jazyku. Formulár príbehu najdete TU. Doručenie fotografií a príbehu bude súťažiacemu potvrdené spätným e-mailom.

V každom zo 4 krajov rozhodne odborná porota o výbere najlepšej série fotografií. Pod pojmom „najlepšia“ sa rozumie najoriginálnejšie zachytenie vývoja vlastného talentu, nie najvyššie technické spracovanie.

Kontakty na osoby, ktorým je potrebné zaslať súťažné fotografie a vlastný príbeh resp. doplňujúce otázky:

Žilinský kraj: darina.ciernikova@rmzk.sk , 0908 965 002

Trenčiansky kraj: kubalaondrej@gmail.com , 0948 000 128

Trnavský kraj: rmtk@rmtk.sk , 0944 381 299

Banskobystrický kraj: m.foltan55@gmail.com , 0944 063 562