BLOG: Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe z pohľadu našej delegátky

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️

Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku mládež mi ukázal, že priority mladých ľudí na vidieku a v mestách sa príliš nelíšia. Na základe štúdií a prieskumov z Európy sa zdá byť želaným napríklad dostatok pracovných príležitostí, kvalitná zdravotná starostlivosť, či ľahká dostupnosť do okolitých obcí a miest. Ako ale tieto vlastne očakávané želania a iné potreby mládeže pretaviť do tak rozdielnych európskych regiónov? Pochopiť to sme sa snažili my – mládežnícki delegáti – spolu s ministerskými pracovníkmi a rôznymi pracovníkmi s mládežou z celej Európy. Niektorí z vidieka, iní tak ako ja – pôvodom z vidieka, ale už žijúci v mestách a ďalší zase iba z miest.  Vypočuli sme si zaujímavé prednášky, spolupracovali na workshopoch a nechali sa inšpirovať reprezentantmi mládeže a výskumníkmi počas panelových diskusií.

Venovali sme sa témam ako budúcnosť práce a ako prispieť cez prácu s mládežou vidieckym oblastiam. Počas jedného z workshopov naša slovensko-poľsko-španielska skupinka zdôrazňovala dôležitú podporu občianskej participácie u všetkých mladých ľudí. Vidíme potenciál v priblížení politiky mladým ľuďom na školách, napríklad cez modelové voľby, alebo simulácie debát medzi študentmi, aby raz tí mladí ľudia – z miest a aj tí z izolovanejších vidieckych oblastí – chceli a vedeli ako reprezentovať svoje záujmy.

V panelových diskusiách som odpozorovala dve hlavné témy. Zapájanie mladých ľudí do poľnohospodárstva bolo jednou z nich. Žiaľ, v dnešnej dobe sa už žalostne málo ľudí vidí v poľnohospodárstve. Bolo mimoriadne zdôrazňované, že je potrebné mladých ľudí podporovať a inšpirovať, aby sa mu venovali. Erasmus+ bol ďalšou horúcou témou. Tento program poskytuje úžasné možnosti vzdelávať sa, pracovať, či spoznávať cudzie krajiny aj ľuďom, ktorí by si to inak mohli dovoliť len s ťažkosťami. Je preto nesmierne dôležité, aby sa tento program rozširoval a najmä, aby boli mladí ľudia z vidieckych a aj mestských oblastí o jeho možnostiach dostatočne informovaní.

Som vďačná, že som mala možnosť spoznať ďalších mladých aktívnych Európanov a diskutovať s profesionálmi či už z ministerstiev, alebo výskumníkmi. Trochu mňa a aj iných účastníkov mrzelo, že sa v panelovej diskusii neobjavil žiaden bežný mladý človek z chorvátskeho vidieka, všetci účastníci boli totiž oficiálni reprezentanti rady mládeže a podobných organizácií. Každopádne sme sa ale dozvedeli o mnohých nových veciach a napríklad ja som začala vnímať isté bežné veci v mojej krajine z iného uhla pohľadu. Trebárs, čo sa týka dopravy, v mojej dedinke je dostupnosť vlakom k dispozícii od rána až do noci, čo je v mnohých vidieckych oblastiach aj v iných štátoch iba snom – pre mňa to zvykla byť samozrejmosť. Európsky dialóg považujem za prínosný projekt, azda by som si iba želala, aby bol o niečo dlhší než 3 dni a mohli sme sa daným témam venovať hlbšie. Motivovaných ľudí som tam stretla mnoho, a preto verím, že tieto konferencie môžu týchto ľudí motivovať k zmene vo svojej krajine.