7. cyklus bol spustený s novým názvom: Štruktúrovaný dialóg sa zmenil na Európsky dialóg s mládežou! 

Nový názov približuje obsah celého projektu, v ktorom ide predsa hlavne o to, aby mladí ľudia dostali šancu vyjadriť sa a aby sa ich hlas dostal až na najvyššie poschodia Európskej únie. 

 

Témou 7. cyklu je Vytváranie príležitostí pre mládež s dôrazom na:

– kvalitné zamestnanie pre všetkých,

– kvalitné vzdelávanie,

– príležitosti pre vidiecku mládež. 

 

Európsky dialóg s mládežou kopíruje rotačný systém predsedníckych krajín v EÚ. V tomto cykle tvoria predsednícke trio tri krajiny: Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko.

Na lokálnej a národnej úrovni prebiehajú v rámci EÚ dialógu s mládežou stretnutia mladých ľudí, tzv. offline konzultácie. Cieľom týchto konzultácií je zistiť názory a postoje mladých ľudí na konkrétne témy, teda:

  • budúcnosť práce,
  • práca s mládežou,
  • vidiecka mládež.