VII. cyklus bol spustený s novým názvom: Štruktúrovaný dialóg sa zmenil na Európsky dialóg s mládežou! 

Nový názov približuje obsah celého projektu, v ktorom ide predsa hlavne o to, aby mladí ľudia dostali šancu vyjadriť sa a aby sa ich hlas dostal až na najvyššie poschodia Európskej únie. 

Témou VII. cyklu je Vytváranie príležitostí pre mládež s dôrazom na: 

 

kvalitné zamestnanie pre všetkých,

 

kvalitné vzdelávanie,

 

 príležitosti pre vidiecku mládež. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky dialóg s mládežou kopíruje rotačný systém predsedníckych krajín v EÚ. V tomto cykle tvoria predsednícke trio tri krajiny: Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko.