AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) na Slovensku pôsobí od roku 1990. Jeho hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre nádejných mladých vedcov. Vďaka členstvu v MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a v mimoeurópskych krajinách.

Čítaj Viac →