Bratislavský spolok medikov (BSM) združuje študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu, osobnom a kariérnom rozvoji, vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady. BSM tiež prispieva ku zlepšeniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety v komunite a vo svete. Ako súčasť International

Čítaj Viac →

ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca študentov práva a mladých právnikov. Jej cieľom je prispievať k odbornému vzdelávaniu svojich členov, pripraviť svojich členov na profesionálny život v medzinárodnom prostredí, rozvinúť profesionálne a študentské vzťahy a spoluprácu s medzinárodným charakterom v oblasti práva.

Čítaj Viac →

  KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deťmi, mládežou aj s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí podľa ich potrieb. Keric sa snaží o spojenie regiónu Kysuce s Európou.

Čítaj Viac →

  Združenie YMCA na Slovensku pôsobí s prestávkami od 1. svetovej vojny. Prvýkrát bola zakázaná počas 2. svetovej vojny. Po krátkom pôsobení bola YMCA na Slovensku v roku 1951 násilne rozpustená. YMCA na Slovensku obnovila svoju činnosť v roku 1990 ako súčasť svetového hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association (Kresťanské združenie mladých ľudí).

Čítaj Viac →

  INEX Slovakia (INternational EXchange) od roku 1993 podporuje mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní priateľstiev z celého sveta, získavaní skúseností a v osobnom a profesijnom raste. INEX svojich členov rozvíja prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania.

Čítaj Viac →