Mládež ulice  tvorí tým profesionálnych sociálnych pracovníkov i dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli podporovať deti, mládež, rodiny i komunity na ceste zvyšovania kvality ich života. Realizujú terénne nízkoprahové programy v troch mestských častiach Bratislavy, v rámci ktorých poskytujú služby voľnočasového a sociálneho charakteru.